Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2016

ČOV-nález - zkamenělé listy

Před čtrnácti dny 15.června byl zveřejněn v Chrudimském deníku článek s názvem "KAM DO GEOPARKU".

V článku je zveřejněno, že byly při výkopových pracech pro ČOV Perálec nalezeny unikátní zkamenělé listy staré 95 milionů let. - plné znění článku přikládáme z d e

  Tento nález zkamenělých listů vystavuje Muzeum Chrudim a je zapůjčen od  Vodních zdrojů Chrudim, což nám bylo potvrzeno pracovnicí Muzea v Chrudimi.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

 Níže se můžete seznámit s výsledky voleb  do Zastupitelstva Pardubického kraje,  konané ve dnech 7. a 8. října 2016      z d e

2301_p1120515.jpg
2302_p1120516.jpg
2303_p1120520.jpg
2304_p1120522.jpg
2305_p1120524.jpg
2311_p1120534.jpg
2307_p1120527.jpg
2308_p1120528.jpg
2309_p1120530.jpg
2310_p1120532.jpg
2312_p1120535.jpg
2313_p1120518.jpg

PERÁLECKÉ ČARODĚJNICE

V letošním roce byla účast čarodějnických bytostí slabší proti minulým letům, ale vše se vydařilo i počasí přálo.

Po absolvování zkušebního letu s koštětem, obdržela každá čarodějnická bytost pěkný řidičský průkaz.

2269_p1100994.jpg
2270_p1100990.jpg
2271_p1100991.jpg
2272_p1100996.jpg
2273_p1100998.jpg
2274_p1100999.jpg
2279_p1110014.jpg
2276_p1110004.jpg
2277_p1110005.jpg
2278_p1110007.jpg
2280_p1110016.jpg
2281_p1110021.jpg
2282_p1110024.jpg
2283_p1110027.jpg
2289_p1110051.jpg
2285_p1110033.jpg
2286_p1110047.jpg
2287_p1110045.jpg
2288_p1110049.jpg
2290_p1110052.jpg
2291_p1110057.jpg
2292_p1110058.jpg
2293_p1110061.jpg
2294_p1110063.jpg
2295_p1110066.jpg
2296_p1110070.jpg
2297_p1110077.jpg
2298_p1110078.jpg
2299_p1110066.jpg
2300_p1110072.jpg

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 25.listopadu  2016  - viz příloha

   Akce začala vánoční písní,  projevem  starostky, rozsvícení stromu a následovaly koledy v podání dětí naší školy a školky.

Poté byl   strom dětmi přizdoben a přítomní byli odměněni pohledem na rozsvícený "VÁNOČNÍ STROM".

K dobré pohodě bylo připraveno občersvení a horký čaj, pro dospělé s příměsí rumu.

2209_p1120693.jpg
2208_p1120688.jpg
2210_p1120694.jpg
2211_p1120695.jpg
2212_p1120698.jpg
2213_1860-p1050144.jpg
2214_1862-p1050151.jpg
2215_1863-p1050152.jpg
2216_1864-p1050127.jpg
2217_1865-p1050133.jpg
2218_1866-p1050156.jpg
2219_1867-p1050165.jpg
2223_1871-p1050160.jpg
2221_1868-p1050167.jpg
2222_1869-p1050168.jpg
2224_1874-p1050166.jpg
2225_1873-p1050132.jpg
2226_1872-p1050157.jpg

VYBAVENÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTU OÚ

V ROCE 2016 BYLY ZAKOUPENY NOVÉ ŽIDLE A V ROCE 2017 NOVÉ STOLY DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

2186_p1130132.jpg
2187_p1130133.jpg

Vítání občanů - 12.listopadu 2016

V sobotu 12.listopadu 2016, byli v naší zasedací místnosti přivítání nejmladší občánci naší obce:

 - Eliška Mrvišová, Perálec 56,  Daniel Pirkl, Perálec 85, Filip Štrumfa, Perálec 90 a Daniel Drahoš, Perálec 93, který se nemohl vítání zúčastnit, ale dárek s blahopřáním rodičům byl osobně předán.

  Rodinám nejmladších občanků přejeme, aby se jim výchova dětí dařila, aby vyrůstali ve zdraví a síle pro jejich radost a aby se jim všem v naší vesničce dobře a spokojeně žilo.

2079_p1120615.jpg
2080_p1120619.jpg
2081_p1120624.jpg
2082_p1120626.jpg
2083_p1120632.jpg
2084_p1120629.jpg
2085_p1120633.jpg
2086_p1120634.jpg
2087_p1120635.jpg
2088_p1120637.jpg
2089_p1120638.jpg
2090_p1120640.jpg
2091_p1120641.jpg
2092_p1120642.jpg
2093_p1120644.jpg
2094_p1120646.jpg
2095_p1120648.jpg
2096_p1120651.jpg
2097_p1120652.jpg
2098_p1120653.jpg
2099_p1120659.jpg
2101_p1120661.jpg
2102_p1120662.jpg
2103_p1120664.jpg
2104_p1120665.jpg
2105_p1120667.jpg
2106_p1120671.jpg

Úprava oplocení s podezdívkou u Pomníku padlým

V letošním roce 2016 byla zařazena do rozpočtu obce  výměna oplocení a podezdívky u Pomníku padlým v Perálci. - postup prací -  viz foto

   V měsíci květnu bylo nově upraveno okolí pomníku uvnitř oplocení, které provedly členky zastupitelstva obce Bc.Libuše Špičáková a Ivona Holanová -  viz  foto

 

2172_p1130145.jpg
2069_p1120125.jpg
2070_p1120166.jpg
2071_p1120167.jpg
2072_p1120168.jpg
2073_p1120169.jpg
2074_p1120170.jpg
2075_p1120187.jpg
2107_p1120727.jpg
2108_p1120729.jpg
2110_p1120732.jpg
2112_p1120735.jpg
2114_p1120737.jpg
2115_p1120753.jpg
2116_p1120822.jpg
2173_p1130144.jpg
2174_p1130147.jpg
2175_p1130149.jpg
2176_p1130152.jpg

OPRAVA ULIČNÍ VPUSTĚ

V srpnu a to 18.srpna byla provedena oprava uliční vpustě u čp. 72 -  provedla firma STRABAG.

            

2066_p1110934.jpg
2068_p1110935.jpg

Oprava kanalizační šachty u čp. 55

Firmou STRABAG BYLA  17.SRPNA 2016 PROVEDENA OPRAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY U ČP. 55

                   -VIZ PŘILOŽENÉ .SNÍMKY

2060_p1110910.jpg
2061_p1110911.jpg
2062_p1110914.jpg
2063_p1110916.jpg
2064_p1110917.jpg
2065_p1110920.jpg

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

  Sbor dobrovolných hasičů, uspořádal 30.července 2016 na Zádušním rybníku, rybářské závody.

  Přihlásilo se celkem 18 účastníků  -  největší úlovek -  AMUR  82cm -  viz přil. snímky

2017_p1110614.jpg
2027_p1110605.jpg
2019_p1110615.jpg
2020_p1110616.jpg
2021_p1110619.jpg
2022_p1110622.jpg
2023_p1110624.jpg
2024_p1110626.jpg
2025_p1110659.jpg
2026_p1110656.jpg
2028_p1110604.jpg
2029_p1110610.jpg
2030_p1110609.jpg
2031_p1110608.jpg
2032_p1110663.jpg
2033_p1110681.jpg
2034_p1110675.jpg
2035_p1110676.jpg
2036_p1110677.jpg
2037_p1110684.jpg
2038_p1110687.jpg
2039_p1110691.jpg
2040_p1110721.jpg
2041_p1110725.jpg
2042_p1110736.jpg
2043_p1110742.jpg
2044_p1110753.jpg
2045_p1110760.jpg
2046_p1110780.jpg
2047_p1110781.jpg
2048_p1110789.jpg
2049_p1110673.jpg
2055_p1110703.jpg
2052_p1110678.jpg
2053_p1110764.jpg
2054_p1110767.jpg
2056_p1110757.jpg
2057_p1110785.jpg
2058_p1110716.jpg
2059_p1110791.jpg

Rekonstrukce opěrné zdi u školy

V prvním týdnu prázdnin nastoupila firma KÁMEN SKUTEČ, Lažany 8, k realizaci  investiční akce " Rekonstrukce opěrní zdi u školy".  Akce je financována  dotací z rozpočtu Pardubického kraje a z rozpočtu obce Perálec.

   Celá akce byla dokončena ve čtvrtek 28.července 2016. Rekonstrukce  představuje částku 268 000,-Kč, z toho dotace Pardubického kraje 130 000,-Kč zbytek z rozpočtu obce.      

                                                                                      - viz přiložené snímky

1989_p1110474.jpg
1990_p1110475.jpg
1991_p1110476.jpg
1992_p1110478.jpg
1993_p1110480.jpg
1994_p1110483.jpg
1995_p1110486.jpg
2001_p1110483.jpg
2002_p1110486.jpg
2003_p1110518.jpg
2004_p1110554.jpg
2005_p1110559.jpg
2006_p1110572.jpg
2007_p1110573.jpg
2008_p1110576.jpg

Výměna rozvodné skříně telefonních kabelů

Poslední týden v květnu byla firmou CETIN- vlastníkem telefonního vedení, provedena

výměna rozvodné skříně telefonních kabelů -  u zahrádky čp. 63.

1954_p1110156.jpg
1955_p1110155.jpg

Výměna odpadkových košů na hřištích

V květnu 2016 byla místostarostou obce panem Stanislavem Vostřelem, provedena výměna odpadkových košů. Stávající koše, instalované  v roce  2009 už dosloužily.

1952_hriste-007.jpg
1953_p1110227.jpg

Realizace nové komunikace pod vodojemem v zástavbě nových rod.domků.

   V  pondělí 23.května 2016, firmou STRABAG Hradec Králové, byly zahájeny zemní práce  na realizaci místní komunikace do nové zástavby rodinných domků pod vodojemem, včetně  napojení kanalizačních  vpustí pro svod povrchových vod a zřízení vjezdů pro 4 domky.

   Tato akce představuje částku 1,924.000,-Kč, jako  nejnižší vysoutěžená cena ve výběrovém řízení.

  Je to již závěrečná akce v této lokalitě zástavby.  Postupně byla celá lokalita pro 9 rodinných domků  zasíťována  plynovodem, vodovodními a kanalizačními přípojkami, veřejným osvětlením, rozhlasem včetně rozvodu   el. sítí NN.

    Bylo třeba také provést přeložku posilujícího vodovodního řadu od Proseče do vodojemu a telefonního kabelu.

    Na zajištění celé  infrastruktury do nové zástavby, se nedají  získat  žádné dotace, vše bylo financováno z rozpočtu obce.

1942_p1110230.jpg
1943_p1110195.jpg
1944_p1110201.jpg
1945_p1110203.jpg
1946_p1110206.jpg
1947_p1110208.jpg
1948_p1110212.jpg
1949_p1110213.jpg
1950_p1110217.jpg
1951_p1110229.jpg
1968_p1110241.jpg
1969_p1110248.jpg
1970_p1110308.jpg
1972_p1110313.jpg
1973_p1110316.jpg
1983_p1110332.jpg
1984_p1110348.jpg
1985_p1110411.jpg
1987_p1110415.jpg
1988_p1110440.jpg
2009_p1110490.jpg
2010_p1110493.jpg
2011_p1110503.jpg
2012_p1110508.jpg
2013_p1110512.jpg
2014_p1110540.jpg
2015_p1110544.jpg
2016_p1110541.jpg

Akce roku 2016-"Dokončení kanalizace a ČOV Perálec"

Začátkem dubna  byla zahájena stavba"DOKONČENÍ KANALIZACE A ČOV PERÁLEC".- Předpoklad dokončení stavby 30.9.2016.

Stavbu provádí  firma PP GROUP cz, s.r.o. Proseč,  je realizována se státní finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR  a finanční podporou Pardubicekého kraje - investorem je OBEC PERÁLEC.     

    V měsíci listopadu r. 2016, byl zahájen zkušební provoz ČOV - obsluhu provádí místní občan p. Josef Beránek.

1928_p1100797.jpg
1929_p1100805.jpg
1930_p1100823.jpg
1931_p1100827.jpg
1932_p1100831.jpg
1933_p1100848.jpg
1934_p1100863.jpg
1935_p1100876.jpg
1936_p1100875.jpg
1937_p1100877.jpg
1938_p1100886.jpg
1939_p1100892.jpg
1940_p1100901.jpg
1941_p1100943.jpg
1956_p1110087.jpg
1957_p1110086.jpg
1958_p1110089.jpg
1959_p1110172.jpg
1960_p1110176.jpg
1961_p1110181.jpg
1962_p1110182.jpg
1963_p1110184.jpg
1964_p1110185.jpg
1965_p1110188.jpg
1966_p1110191.jpg
1967_p1110193.jpg
1974_p1110275.jpg
1975_p1110272.jpg
1976_p1110284.jpg
1977_p1110288.jpg
1979_p1110295.jpg
1980_p1110322.jpg
1981_p1110323.jpg
1982_p1110330.jpg
2076_p1120539.jpg
2077_p1120541.jpg
2078_p1120554.jpg

Dětský karneval - 7.února 2016 -

V sobotu 6.února se uskutečnil na sále v Perálci již šestý dětský  karneval, který společně pořádají- Římskokatolická farnost Proseč a Obecní úřad v Perálci.  Jak karneval probíhal?  To poznáte z  přiložených fotografiích.

1873_2016-unor-06.-134.jpg
1875_2016-unor-06.-122.jpg
1876_2016-unor-06.-078.jpg
1877_2016-unor-06.-125.jpg
1878_2016-unor-06.-057.jpg
1879_p1100758.jpg
1880_2016-unor-06.-139.jpg
1881_2016-unor-06.-142.jpg
1882_2016-unor-06.-144.jpg
1883_2016-unor-06.-146.jpg
1884_2016-unor-06.-149.jpg
1885_2016-unor-06.-152.jpg
1886_2016-unor-06.-155.jpg
1887_2016-unor-06.-306.jpg
1888_2016-unor-06.-156.jpg
1904_2016-unor-06.-343.jpg
1890_2016-unor-06.-187.jpg
1891_2016-unor-06.-195.jpg
1892_2016-unor-06.-204.jpg
1893_2016-unor-06.-209.jpg
1894_2016-unor-06.-232.jpg
1895_2016-unor-06.-244.jpg
1896_2016-unor-06.-248.jpg
1897_2016-unor-06.-280.jpg
1898_2016-unor-06.-282.jpg
1899_2016-unor-06.-307.jpg
1900_2016-unor-06.-309.jpg
1901_2016-unor-06.-310.jpg
1902_2016-unor-06.-316.jpg
1903_2016-unor-06.-338.jpg
1906_p1100735.jpg
1907_p1100736.jpg
1908_p1100739.jpg
1909_p1100742.jpg
1910_p1100749.jpg
1911_p1100751.jpg
1912_p1100752.jpg
1913_p1100763.jpg
1914_p1100765.jpg
1915_p1100766.jpg
1916_p1100768.jpg
1917_p1100769.jpg
1918_p1100771.jpg
1919_p1100773.jpg
1920_p1100780.jpg
1924_2016-unor-06.-054.jpg
1926_2016-unor-06.-209.jpg
1923_p1100779.jpg
1925_2016-unor-06.-007.jpg
1927_p1100752.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti