Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Základní informace

                                             

Povinně zveřejňované informace obce Perálec, dle vyhl. č. 442/2016Sb., kterou    se stanoví struktura informací zveřejňovaných  o povinném subjektu dle   zákona č. 106/1999Sb. o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  NÁZEV -      OBEC PERÁLEC

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ:

     Obec PERÁLEC, jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 uvedeného právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů . Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích  svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti, v přenesené půsdobnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

   a). - zastupitelstvo

      Složení zastupitelstva

 
Milada Drahošová starostka -neuvolněná     724 180 911
Ing. Josef Dvořák místostarosta-neuvolněný 776 292 381
Jiří Albrecht                     člen ZO 725 877 960
Zdeněk Háněl člen ZO 777 078 795
Ladislav Haupt člen ZO 724 311 558
Ivona Holanová člen ZO 606 874 483
Dušan Šimon člen ZO 723 005 327
Bc.Libuše Špičáková člen ZO 721 100 668
Stanislav Vostřel člen ZO 776 615 561
 
   Obec Perálec má 9ti členné zastupitelstvo, které bylo zvoleno při řádných volbách, konaných 5. a 6. října 2018.
                                                               
       Finanční výbor:      předseda -  Ivona Holanová
                                          členové     -  Jiří Albrecht
                                                             -  Zdeněk Háněl
 
       Kontrolní výbor:    předseda  -   Stanislav Vostřel
                                          členové     -   Ladislav Haupt
                                                             -   Miloš Drahoš
 
      Komise školská, kulturní se sborem pro občanské záležitosti:
                                   předseda    -  Bc.Libuše Špičáková
                                   členové       -   Marie Drahošová      -        Ivona Holanová
                                                        -   Miloslava Pešková   -        Věra Petříčková
                                                        -   Irena Sysová             -        Marie Vostřelová
     b).  rada obce není zřízena
    
     
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
    - POŠTOVNÍ ADRESA i adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
                                            
                                             OBECNÍ ÚŘAD PERÁLEC,
                                             se sídlem PERÁLEC 24, 539 44 Proseč
 
    -ÚŘEDNÍ HODINY     středa od 17.00  do  20.00 hod = od 1.dubna  do 31.10.
                                           středa od 14.00  do 17.00 hod  = od  1.listopadu do 31.3.
 
   -TELEFONNÍ ČÍSLA:  469 321 210
 
    -INTERNETOVÉ STRÁNKY:    www.peralec.cz
 
   -ADRESA e-podatelny:     info @ peralec.cz
 
   -ID  datové schránky -      s4ib3gn
 
                            Účetní obce  -  IVETA NOVÁKOVÁ      - tel. 469 321 210                              
                       
                             Kronikářka -  Bc. Libuše Špičáková                                         
 
Veřejný internet  a knihovna
 
 Veřejný internet - je umístěn v obecní knihovně 
- je přístupný v době provozní doby knihovny -
Vedoucí obecní knihovny -  Iva Vostřelová
 
STŘEDA od 16³°  do 17³° hod  
 
5. BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
     základní běžný účet  -     česká spořitelna a.s.  - č.ú. 1141645309/0800
účet pro příjem dotací: česká národní banka - č.ú. 94-6611531/0710
 
 
6. IČ:  00270661
 
7. DIČ - CZ 00270661 - nejsme plátci DPH
 
8. DOKUMENTY -  ÚZEMNÍ PLÁN OBCE -  z d e
 
                                      -  ROZPOČET OBCE -  na www.peralec.cz
                               
                                      - VLASTNÍ PROGRAM OBNOVY  venkova  - z d e
 
Územní veřejná správa
                            po zrušení okresních úřadů - pro OBEC PERÁLEC:
                 
                            Obec s rozšířenou působností:  Městský úřad CHRUDIM
                            Pověřený obecní úřad:                  Městský úřad SKUTEČ
                            Stavební úřad:                                Městský úřad PROSEČ
                            Matriční úřad:                                  PROSEČ
                            Finanční úřad:                                CHRUDIM
                            Katastrální úřad:                            CHRUDIM
                            Pozemkový úřad:                           CHRUDIM
                            Okresní soud:                                CHRUDIM
                            Celní úřad:                                      CHRUDIM
                            Vojenská správa:                           PARDUBICE
 
Ověřování pravosti podpisů, opisů nebo kopií
 
Obecní úřad provádí ověřování pravosti podpisů a ověřování shody opisů nebo kopií,
dle z. č. 21/2006 Sb. v platném znění.
 
ověření - za  každý podpis - správní poplatek 30,- Kč
ověření kopie za každou započatou stránku - správní poplatek 30,- Kč
 
 
-Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
V kanceláři obecního úřadu Perálec,
 
  Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí :
 
Poštou na adresu Obecní úřad Perálec, se sídlem Perálec 24, 539 44 Proseč ,
nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
 
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená v rozhodnutí v odstavci odvolání.
 
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání
e-mail: info@peralec.cz
prostřednictvím datové schránky: s4ib3gn
 
Organizace zřizovaná obcí:
 
Příspěvková organizace Základní a mateřská škola v Perálci čp 71, okres Chrudim,
sdružuje: základní školu, mateřská školu, školní jídelnu a školní dužinu
IČO  70 99 24 28
Číslo účtu 11453227359 / 0800

Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti