Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Perálec

 

Stručná charakteristika obce
 
    Území obce spadá do celku Železných hor a jeho části Sečské vrchoviny a Loučenské tabule. Předěl těchto částí je na cca hranicích obce, leží v nadmořské výšce 460 až 490 m nad m. Okolí Perálce je oblastí s ochranou podzemních vod v plném rozsahu. Severovýchodním směrem od obce leží chráněná rekreační oblast Maštale (chráněný přírodní výtvor - pískovcové skály). Západně od Perálce se nachází evidovaná lokalita státní ochrany přírody " Šilingův důl". Obec je vzdálena 4 km od Proseče . Leží při komunikaci II.třídy Skuteč-Nové Hrady. Perálec je tvořen ulicovou zástavbou podél téměř přímé hlavní komunikace v mírném svahu.
   
      Obec se rozkládá na výměře 456ha, z toho  zastavěnou plochu tvoří necelých 5ha,  lesní půda 40ha, největší  rozlohu  má  zemědělská půda.
 
        Dominantu tvoří památkově chráněný kostel sv.Jana Křtitele  se hřbitovem, ve středu obce - vysvěcen roku 1321
                            
 
Naproti kostelu jednopatrová budova  základní školy - 1 - 5.stupeň, s družinou a mateřskou školou.
 
 
     Obec vlastní a provozuje místní vodovod s vlastním zdrojem vody a vodojemem, obec je plynofikována. V budově obecního úřadu  je obecní knihovna s  veřejným  internetem.
Před  obecním úřadem byl v roce 1947 postaven pomník  obětem II. světové války.
 
 
  
    Zásobování obyvatel potravinami a spotřebním zbožím je zajišťováno místní prodejnou Jednoty Hlinsko.
      V roce 2008 - 2009 byla provedena rekonstrukce obecní budovy na "Společenské a sportovní centrum", kde je pohostinství se sálem ke kulturním, společenským i rodinným akcím , pro děti a případné sportovce tu najdeme pěkné  hřiště s umělým povrchem.
 
     
 
 
                                     POHLED DO PERÁLECKÉ HOSPODY
 
                                                   SPOLEČENSKÝ SÁL
 
 
                                         Obecní dům před rekonstrukcí
 
    Obec je poměrně zachovalá  - výnamnou zeleň tvoří skupinky a aleje  vzrostlých lip. 
 
V Perálci je ve střední části (u obecního úřadu) vytvořen prostor tvořící náznak návsi.
 
 
       V současné době má obec PERÁLEC 245 obyvatel, z toho 45  v Kutříně.
 
Obecní symbolika a její krátká historie
 
Dne 5. 12. 2005 převzala paní starostka Milada Drahošová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka, dekret na udělení znaku a vlajky pro OBEC PERÁLEC.
 
 
 
 
 
Obecní symbolika a její heraldický popis
 
     Španělský dělený štít. V horní modré části v pravo obrácený stříbrný beránek nesoucí zlatou  žerď  zakončenou  křížem,  v levém  rohu  štítu  zlatý  lipový list, v zelené patě štítu stříbrné plužní krojidlo.
 
 
 
     List tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý, modrý, zelený, bílý a zelený, V poměru 5:3:3:2:1:2. U žerďového okraje horního modrého pruhu žlutý vztyčený lipový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
                                          
 
Autor návrhu Mgr. Oldřich Pakosta.
 
 Při zpracování návrhu praporu a znaku obce, bylo nutné užít prvky vymezující jednoznačně lokalitu obce a staly se jimi patron místního kostela sv.Jan Křtitel, jehož atributem je Beránek Boží, barva prezentující Martěnický potok a perálecké sádky, které byly střediskem chovu ryb na rychmburském panství, symbol upozorňující na existenci lipové aleje nesoucí jméno prezidenta T. G. Masaryka a barva a charakteristické nářadí, připomínající zemědělské práce v historii naší obce.
       V návrhu znaku obce byly proto použity barvy zlatá, stříbrná, modrá a zelená.
Popis znaku: - v modrém štítě nad zelenou patou s položeným stříbrným krojidlem, stříbrný kráčející beránek se zlatou zbrojí, držící pravou přední nohou ratiště zakončené křížkem, provázený vztyčeným lipovým listem.
 
      V návrhu praporu obce byl vytvořen jednoduchý návrh v souladu s obecně platnými předpisy vexilologie, vycházející důsledně z heraldické předlohy.
List praporu tvoří šest vodorovných pruhů, modrý, bílý,modrý, zelený,bílý,zelený.
U žerďového okraje, žlutý vztyčený lipový list.
 
      Protože, podaný návrh odpovídal heraldickým a vexilologickým pravidlům, byl Podvýborem pro heraldiku, Poslanecké sněmovny ČR schválen dne 26.10.2005 a naše obec mohla začít zvýrazňovat svoji identitu.
 
Prapor a znak zhotovila firma ALERION Bystřice nad Pernštejnem.
 
      Svěcení znaku a vlajky  se konalo 22.října 2006 v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci, královehradeckým  biskupem Dominikem Dukou, za účasti široké veřejnosti. Důstojného ceremoniálu a ujal náš katolický kněz p.Mazura. - pozvánka  z d e
         Obecní vlajky a znaku se hrdě chopili místní hasiči, kteří vlajku poprvé vztyčili na budově obecního úřadu
             
   Z projevu paní starostky mimo jiné zaznělo:" Važme si obecních symbolů, které jsou symbolem svébytnosti obce, ať tato symbolika probudí ve Vás pocit sounáležitosti a hrdosti na svou rodnou obec  Perálec, ať chrání naše domovy a naši obec a ať se nám v jejich znamení všem dobře daří".
494_prapor-008.jpg
492_prapor-004.jpg
493_prapor-007.jpg
495_prapor-014.jpg
496_prapor-021.jpg
497_prapor-016.jpg
511_prapor-090.jpg
504_prapor-084.jpg
503_prapor-083.jpg
502_prapor-086.jpg
510_prapor-093.jpg
507_prapor-034.jpg
508_prapor-065.jpg
512_prapor-094.jpg
513_prapor-038.jpg
514_prapor-048.jpg
515_prapor-050.jpg
516_prapor-091.jpg
517_prapor-092.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti