Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Historie

Historický vývoj obce

 
 Podle dosavadních názorů se před velkou kolonizací l3.století zastavil starší vývoj osídlení našeho kraje u severních břehů Novohradky. V rozporu s tím však zaznamenal Podlažický nekrolog v nejstarší vrstvě svých zemřelých (tj. po roce 1160) překvapivě tak výrazná jména jako velmož PERARE a patrně o něco později i svého klášterníka KUTRU, takže nemuže být pochybností, že to byly osobnosti, které daly jména nebo byli přímo zakladateli prvních osad na jih od horního toku Novohradky - Zderaze, Perálce a Kutřína.
 
Koncem 18. století tereziánské a josefinské reformy zmírnily feudální útlak. Začátky národního obrození oživují činnost vesnických škol s českým vyučovacím jazykem. Do nově zřízené školy v Perálci na rychmburském panství (před r.1799) chodily děti i ze Zderaze-sousední obce      V 16. stol. po úmrtí posledního Kostky, Bohuše, přechází r. 1557 panství do majetku krále Ferdinanda I. a ten je r. 1559 prodává Janu Žateckému z Vejkrsdorfu. Ze zápisu o převodu majetku na jeho dceru Annu, provdanou za Ferdinanda Švihovského z Ryžmberka r. 1563, se v zemských deskách dovídáme poprvé jména dvaadvaceti prosečských usedlíků s jejich povinnostmi. Místo roboty, poněvadž zde nebyl panský dvůr, platili pravidelnou dávku. R. 1580 kupuje panství a tedy i Proseč Mikuláš ze slavného rodu Lobkoviců, které spravuje do r. 1599, po něm jeho sestra Anna, provdaná za mocného rádce císaře Rudolfa II. Paula Sixta z Trautsonu z Rakouska, nositele řádu Zlatého rouna, který po její smrti r. 1604 panství přejímá. Jeho rod zde vládne do r. 1750. R. 1610 věnoval prosečskému kostelu zvon Mikuláš s českým nápisem, který dosud zvoní.
V Perálci je kostel nejstarší v této krajině, v roce 1350 byl farní, patřící k biskupství Litomyšlskému až do roku 1620. 0d roku 1620 do r. 1737 patřil jako filiálka ke Skutči. Od roku 1737 patří k Rychmburku. Kostel, areál kostela sv.Jana Křtitele, hřbitov i ohradní zeď jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Od roku l993 bylo zapocato s celkovou rekonstrukcí kostela, výměnou střešní krytiny vněší omítky včetně klempířskych prvků a v roce 1996 se opravuje ohradní zeď hřbitova.
 
    Obec Perálec od r. 1869 do r. 1945 patřila pod okres Vysoké Mýto, v roce 1945 do roku 1960 pod okres Polička a od roku 1961 patří obec Perálec pod okres Chrudim.
 
    První zmínka o obci Perálec je uváděna v roce 1349 a o místní části Kutřín v roce 1392.
              Obec Perálec s místní částí Kutřín se rozkládá na výměře   456 ha.
 
POČTY OBYVATEL OD ROKU  1869 / jen Perálec bez Kutřína-/  :
 
ROK 1869 = 384,  ROK 1880= 406,  ROK 1890=381,  ROK 1900=385,  ROK 1910=383,   ROK 1921= 369,   ROK 1930= 347,  ROK 1950=293,  ROK 1961=268,  ROK 1970=252,
ROK 1980= 212,   ROK 1991= 205,  ROK 2001=206,  ROK 2010=199,  ROK  2011=191 ROK  2012=202,   ROK 2013= 203,  ROK 2014=205,  ROK 2015=197,  ROK 2016= 202
ROK  2017=204.
 
Starostové obce od roku 1920:
 
1920 - 1922 : Jan Laštůvka, Perálec 9
1923 - 1931: Jan Uher, Perálec 35
1931 - 1932 : Bohumil Hromádko 10
1932 - 1934 : Jan Laštůvka, Perálec 9
1935 - 1938 : Josef Jílek, Perálec 53
1938 - 1945 : Jan Lacman, Perálec 11
 
Od 6.11.1945 obec připadla pod okres Polička
Předsedové místního národního výboru /MNV/ po roce 1945:
1945 : Josef Oplištil Kutřín 22
1946 - 1949 : František Macháček Perálec 67
1949 : Stanislav Vančura Perálec 71
1949 : Oldřich Cach Perálec 2
1949 - 1950 : František Krčil, Perálec 48
1950 - 1951: Karel Odehnal, Kutřín 1
1951 - 1957 : František Hrnčál, Perálec 74
1957 - 1964 : Josef Nešetřil, Perálec 61
V roce 1961 dochází ke sloučení s obcí Zderaz a obec připadla pod okres Chrudim
1964 - 1970 : Josef Koudela, Perálec 51
1970 - 1971 : Josef Nešetřil, Zderaz 19
1971 - 1983 : Stanislav Odehnal, Kutřín 1
1983 - 1985 : František Šplíchal, Zderaz 109
1985 - 1992 : Josef Němeček, Zderaz 19
Od 1.března  1992 se obec Zderaz odloučila od obce Perálec
Od 1.3. 1992 - dosud : Milada Drahošová, Perálec 72
  foto starostky
1_peralec1.jpg
2_peralec2.jpg
3_peralec3.jpg
4_peralec4.jpg
5_peralec5.jpg
6_peralec6.jpg
7_peralec7.jpg
273_img-0003-new.jpg
274_img-0004-new.jpg
530_drubezarna.jpg
531_kopecek.jpg
532_kopecek-0001.jpg
533_cekarna.jpg
535_img-0006.jpg
546_raduz-a-mahulena.jpg
537_peralec-kanal-..jpg
545_raduz-amahulena.jpg
538_divadelni-spolek.jpg
547_jeji-pastorkyna.jpg
555_img-0011.jpg
556_volby-1992.jpg
560_historie-obce.jpg
561_starosta.jpg
565_historie-chodnijk.jpg
566_historie-chodnik.jpg
567_historie-chodnik-0001.jpg
568_chodnik-per.jpg
571_historie-zd.jpg
570_historie.jpg
604_img.jpg
605_foto-historie.jpg
766_zo-2010-2014-002.jpg
765_zo-2010-2014-001.jpg
764_zo-2010-2014-010.jpg
767_zo-2010-2014-005.jpg
768_zo-2006-2010.jpg
1003_20190824-170043-3-.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti