Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

NÁŠ VODOVOD

    Místní obecní vodovod -

 V roce 1959  místní zemědělské družstvo prohloubením pramene Krchovka o 2m  a položením vodovodního řadu, přivedla vodu do zemědělského areálu- kravína a výkrmny vepřů  pod Perálci.

  V roce 1963 byl zpracován projekt na místní vodovod s vodojemem nad strání asi nad čp. 70. Od stavby vodojemu bylo však z důvodu nedostatku finančních prostředků upuštěno.

V říjnu roku 1966 po schválení částečné státní dotace  byla zahájena výstavba v akci "Z" a svépomocí občanů  novou studnou - situavanou  5m pod pramenem KRCHOVKA. Studna je hluboká 6 m  o průměru 3m. Stávající pramen byl zasypán lomovým kamenem a kamennou drtí s předchozím propojením pramenu na novou studnu, dvěma betonovými rourami o průměru 10cm.  Pokračováno bylo výstavbou čerpací stanice, postupnými výkopovými pracemi a poládáním vodovodního litinového potrubí o průměru 125 mm po vsi. Odbočující rozvodné řady jsou litinové o průměru 80mm.

Vodovod byl dokončen v roce 1970 a kolaudován 1.března 1971 -

  - je ve  vlastnictví OBCE PERÁLEC - obec je i provozovatelem vodovodu

  Obsluhou čerpací stanice byl pověřen  FRANTIŠEK DRAHOŠ , Perálec 64.

  Obsluhu prováděl do roku  1980, kdy převzal starost o čerpačku jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ,  Perálec  72, který vykonával obsluhu čerpací stanice pro Perálec, i Hněvětice  a starost o vodojem do roku 2005.

   Od roku 2005 provádí obsluhu jeho syn MIROSLAV DRAHOŠ, PERÁLEC 72

V roce 1972 byla rozšířena vodovodní přípojka -litinové roury o průměru 80, pro novou výstavbu rodinných domků - nová ulice.

Vodovod do Kutřína - 

byl  vybudovám v roce 1976 s napojením v nově zřízené  šachtě pod Perálci, přes Martinický potok. Proto, že se v rámci okresu předpokládalo, že vodovod bude pokračovat do Předhradí a do Skutče, byly předepsány vodovodní roury PVC o průměru 160mm až  před čp. 22  - dále po návsi jsou roury  90mm, PVC.

V roce 1989 byla provedena výměna původního vodovodního potrubí od čerpací stanice až k čp. 9 na začátek obce  - vodovodní roury PVC o průměru 160mm a propojeno s litinovým potrubím o průměru 125mm.

   Následně bylo provedeno propojení do vodojemu Zderaz a v roce 1983 bylo provedeno pro nedostatek vody, posílení místního zdroje přípojkou z vodovodu Nových Hradů od Chřibů.

V roce 1997 byl připravován projekt na výstavbu vlastního vodojemu a současně obec Hluboká připravovala projekt na propojení vodovodního řadu od vodního zdroje Krchovka.

V roce 1998 byla v Perálci uskutečněna stavba vodojemu  o dvou akumulačních nádržích - celkový objem 150m3  a  28. října 1999  byla zahájena dodávka vody do obce Hluboká a následně na Březiny a Střítež.    

                                             

V roce 2008 byla za pomocí finanční dotace Krajského úřadu Pardubického kraje provedena rekonstrukce čerpací stanice - byly odstraněny tlakové nádoby - osazena nová ponorná čerpadla a provedena celková oprava budovy s výměnou potrubí od čerpačky k šachtě v ochranném pásmu.

 

                 TAKTO VYPADALA  ČERPACÍ STANICE PŘED REKONSTRUKCÍ

 

Rok 2012 - v důsledku často se vyskytujícího  vyššího obsahu dusičnanů v pitné vodě, než dovoluje norma, bylo po konzultaci s okresní hygienickou stanicí a firmou Vodní zdroje Ekomonitor Píšťovy, přikročeno  k instalování technologie na snížení dusičnanů v pitné vodě.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:

- ZÁKON č. 274/2001Sb.,  O  VODOVODECH  A  KANALIZACÍCH

- VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb. A MNOHO DALŠÍCH  ZÁKONŮ  A  VYHLÁŠEK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   V únoru roku 2014 byla ve vodojemu zřízena AT stanice pro zajištění dodávky  pitné vody z místního vodovodu a tím i zajištění tlaku v potrubí, do nové zástavby rodinných domků pod vodojemem.

    V  měsíci září 2014 byla provedena výměna hydrantu u čp. 53 a v souvislosti přípravy stavebních parcel pod vodojemem,  byla provedena  přeložka vodovodního řadu pod vodojemem .-původní PVC 160mm  za 160mmPE - 56bm.

 

V září až listopadu 2014 byla provedena výměna vodovodního potrubí do Kutřína až před čekárnu - původní PVC -průměr 160mm - stávající-průměr  90mm PE-celkem 1 147bm.

V červnu 2017 bylo na vodovodní řad u čp. 53 vsazeno nové trasové šoupě průměr 125mm - zrušeno staré v zeleném pásu u obrubníku

V rocee 2016 - místo svislého žebříku, zřízeny schody ve vodojemu - zhotovil:  pan Ladislav Drahoš z Boru

V červenci 2017 byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte na vodovodním potrubí mezi zahradou čp. 72 a zhradou čp. 63 - šoupě průměr 100mm.

 V měsíci srpnu  2017- 30. srpna byla provedena výměna nefunkčního trasového šoupěte před čp. 27, které uzavírá trasu vpravo k čp. 47, 51, 28, 29 a dále až k  bývalému čp. 50.

a tentýž den výměna nefunkčního  uzávěru u vodov. přípojky k čp. 59.

  V roce 2019 - 8. až 10. května, obec jako provozovatel a vlastník vodovodu, pokračovala ve výměně uzávěrů na vodovodním potrubí.

  Byla provedena výměna hydrantu za čp. 5, uzávěru hydrantu, trasového šoupěte a uzávěru domovní přípojky k bývalému čp. 6.  viz foto níže uvedené

39_komunikace-018.jpg
40_komunikace-019.jpg
610_vod.rad-prelozka-008.jpg
612_vod.rad-prelozka-013.jpg
613_vod.rad-prelozka-014.jpg
615_vod.rad-prelozka-019.jpg
617_vod.rad-prelozka-006.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti