Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kaplička v Kutříně

   Čteme z kroniky  -  "Roku 1901- jakožto na  začátku nového století - jest v Kutříně vystavěna jubilejní kaple  Nejsvětějšího srdce Pána Jeříše - se zvoničkou.  Podnět ke stavbě dal kutřínský rodák a Dohaličský farář na odpočinku Jan Macháček, zde zrovna naproti v čp. 13,  jenž  také všechen hrubý náklad na hmoty,  řemeslníky,  zvonek,, oltář, vnitřní zařízení a nábytek i zevnější oplocení nesl.

   Výdaje tyto obnášely okrouhle 2 500zl., čili 5 000,-korun. Obec Kutřínská pomáhala při tom v ten způsob, že rolníci - katoličtí i nekteří evangeličtí - z lásky obětovali  dovoz  hmot a domkaři neb řemeslníci,  nějakou část dělnické a přidavačské práce".

    Kaplička tato se zvoničkou vystavěna je ku cti a slávě Boží v roce 1901. Až do té doby postrádala vesnička naše zvonku, jehož milý hlas volal by s jitrem ku plné práci a večer zval k modlitbě a k odpočinku a který by jásal s lidmi ve dnech radosti a truchlil s nimi v dobách bolesti a smutku.

   Plán ku stavbě vypracoval krajan stavitel pan Josef Netolický z Mířetína a stavbu provedl pan J.Baťa, mistr zednický ze Lhoty u Rychmburku.  Potřebné místo pro kapličku věnovali manželé Vincenc a Anna Královi.  Zvonek s obrazem sv.Václava  vážící  36  kg  zakoupen v továrně na hudební nástroje - Červený a synové v Hradci Králové.

    Základní kámen ku kapličce této položen byl dne 16.dubna 1901, tedy na úsvitě XX.století, kdy panoval František Josef I., jako císař  rakouský a v Čechách jako král.

     Vysvěcení kaple bylo vykonáno dne 15.června roku 1902 za účasti rychmburského faráře Jana Habala, zakladatele faráře Jana Macháčka, kamenického faráře Otakara Richtera, profesora náboženství Václava Kopeckého a skutečského katechety Jana Sokola.

      Poutní památka se koná vždy v neděli po svátku Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, někdy mše svatá, většinou odpoledne poutní kázání a pobožnost.

      Před primicí kutřínského rodáka vlp. Jana Kusého, konané o perálecké pouti dne 27.června 1948, byla kaple opravena a stejně tak i v peráleckém kostele sv.Jana Křtitele probíhaly před touto významnou událostí celé rychmburské farnosti potřebné opravy. Rozhodnutím biskupské konsistoře udělena kapli dne 6.září 1956 mešní licence - dvakrát do roka.

     Oprava kaple byla naposledy provedena v roce 1990 kutřínským rodákem JUDr. Štěpánem Kusým, Kutřín 13 / rodný domek p. faráře Macháčka, který byl iniciátorem a investorem stavby kapličky.                                                                                                                      Na kapličce byla provedena   výměna střešní krytiny včetně okapových žlabů a svodů a provedena byla i vnější omítka. Vše financoval z vlastních prostředků JUDr. Štěpán Kusý.  Zbývalo provést opravu rozpadajícího se pískovcového oplocení kapličky., které na náklady  OBCE PERÁLCE pravedla firma VKP Stanislava Dobrovolného z Pardubic, jmenovitě kutřínský občan pan Libor Gregor ze sousední nemovitosti čp.22.  Obec hradila i restaurování dveří  kapličky - práci provedl občan Kutřína pan Jiří Šetina z čp.6.            Na 100 leté výročí kapličky - roku 2001-  provedli kutřínští občané -místostarosta pan František Staněk z čp. 15 a Libor Gregor z čp. 22  další potřebné úpravy v kapličce i kolem .

       Dne 21.května 2001 za přítomnosti starostky obce paní Milady Drahošové, z Perálce čp. 72, místostarostry pana Františka Staňka, Libora Gregora, Jiřího Čermáka, z čp. 13 v Kutříně a dalších občanů Kutřína a Perálce, byl otevřen základní kámen kapličky - pískovcová schránka, kde po přečtení uloženého "PAMĚTNÍHO SPISU" / viz některé výše uvedené údaje o historii kapličky/  a prohlídce uložených mincí, byly vráceny tyto zpět do schránky.                                

       Do schránky bylo přiloženo mimo jiné:

- výpis z katastru nemovitostí,    zpráva o sčítání lidu, domů a bytů ,  fotografie kapličky,   seznam občanů trvale bydlících, dle čísel popisných, 4 listy fotokopie z farní kroniky z Předhradí a drobné mince platné v roce 2001.                           

 

 

 

459_peralec-obrazky-010.jpg
453_peralec-obrazky-011.jpg
554_kaplicka.jpg
572_img-0022.jpg
573_img-0035.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti