Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2011

Z komentovan� diashow.....

V sobotu 5.listopadu se uskutečnila ve společenském sále v Perálci diashow komentovaná cestovatelem panem Milanem Pilným. Za značné účasti příznivců nás pan Pilný svým poutavým vyprávěním provedl po stopách velkých mezoamerických kultur od Teotihuacánu přes nejstarší kulturu celé oblasti- Olméckou do sídla krále Pakala v Palangue. Dále nám přiblížil velký okruh poloostrovem Yucatánu a mayskou civilizaci jsme sledovali přes Guatemalu až Copánu v Hondurasu. Přiblížil nám současné mayské komunity v okolí jezera Atitlán s obdivuhodnými záběry novodobých divů světa - Chichen Itzá. V naší obci to byla již třetí beseda s panem Milanem Pilným a vždy obdivuhodně poutavá.
1007_besedy 005.jpg
1010_dr 007.jpg
1009_Scan0002.jpg
1011_besedy 016.jpg
1012_besedy 022.jpg
1013_besedy 015.jpg

PROČ VISÍ NA OBECNÍCH ÚŘADECH BÍLÉ VLAJKY

... to se dočtete, když si otevřete na našich webových stránkách obce "úřední desku"
1005_uredni deska 002.jpg

Informace MAS Litomyšlsko

Na úřední desce OÚ webových stránek,  naleznete informaci MAS Litomyšlsko k projektům  " Chceme čistý les"  a
"Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko".

Foto z koncertního vystoupení EVY a VAŠKA

 Přinášíme Vám několik fotografií z vydařeného hudebního a tanečního  večera - vystoupení EVY a VAŠKA . Byl to večer plný pohody a dobré nálady. Romantické melodie byly prostřídány písničkami na přání a při písni "Slyšíš zvony bít" se zdálo, že přítomní ani nedýchali a děkovačka, kdy všichni povstali a tleskali, hovoří za vše.
 
977_EVA a VASEK - 7.10.jpg
978_EVA a VASEK - 7.10.jpg
979_EVA a VASEK - 7.10.jpg
980_EVA a VASEK - 7.10.jpg
981_EVA a VASEK - 7.10.jpg
982_EVA a VASEK - 7.10.jpg
983_EVA a VASEK - 7.10.jpg
984_EVA a VASEK - 7.10.jpg
985_EVA a VASEK - 7.10.jpg
1004_vasek a eva -7.jpg
987_EVA a VASEK - 7.10.jpg
988_EVA a VASEK - 7.10.jpg
989_EVA a VASEK - 7.10.jpg
990_EVA a VASEK - 7.10.jpg
991_EVA a VASEK - 7.10.jpg
992_vasek a eva -7.jpg
993_vasek a eva -7.jpg
994_vasek a eva -7.jpg
995_vasek a eva -7.jpg
996_vasek a eva -7.jpg
997_vasek a eva -7.jpg
998_vasek a eva -7.jpg
999_vasek a eva -7.jpg
1000_vasek a eva -7.jpg
1001_vasek a eva -7.jpg
1002_vasek a eva -7.jpg
1003_vasek a eva -7.jpg

Svoz velkoobjemov�ho a nebezpe?n�ho odpadu

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 1 ?�jna 2011- viz �?edn� deska.

Pozvánka na EVU a VAŠKA

  Přijďte v pátek 7.října 2011  v  19,00 hod. do sálu "Společenského a sportovního centra v Perálci"  kde si  doufáme zopakujeme krásnou atmosféru  koncertního vystoupení EVY a VAŠKA  z roku 2008, kdy se tehdy  jejich vystoupení, ještě ve starém sále,  všem jejich příznivcům velmi líbilo.

   Program bude plný nových a oblíbených písniček.  Bude na Vás, zda si vyberete
  t a n e c,  poslech, případně potěšíte své blízké písničkou na přání od paní EVY a pana VAŠKA.

                                                                         Na Vaši účast se těší pořadatelé
975_rekonstrukce -cela budova.jpg
972_Scan0016.jpg
976_P1050967.jpg

Výměna oken v budově školy

  V rámci Programu obnovy venkova, za finanční pomoci Pardubického kraje a rozpočtu obce byla ve školních prázdninách na  budově školy  provedena  částečná výměna oken.
966_obec - 003.jpg
967_skola 003.jpg
968_skola 184.jpg
971_skola 186.jpg

Úpravy u kostela sv.Jana Křtitele v Perálci

      Zastupitelstvo obce, zřízením postranního vchodu v ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v Perálci a plata pro umístění kontejnerů,  vyřešilo ukládání a pravidelný odvoz hřbitovního odpadu ze zeleně a tím zrušení dosavadní nevhodné skládky za hřbitovní zdí.
      Současně byl dokončen chodník po hřbitově.
964_kostel 049.jpg
965_kostel 043.jpg
969_kostel 061.jpg

Realizace části místní komunikace v obci

   V roce 2010 podala obec  přes MAS /Místní akční skupina/ Litomyšlsko   žádost o dotaci do Programu obnovy venkova - Realizace místní rozvojové strategie  na  "Stavební úpravy stávající místní komunikace v obci Perálec".
   Je to program pro obce do 500 obyvatel  a do výše nákladů 500 tis. Kč.
Žádost obecní zastupitelstvo obhájilo  a  s dotací z Evropských fondů ve výši 271.700,- Kč  se z nevyhovující prašné komunikace   stala bezpečná komunikace pro chůzi i jízdu  našich občanů i  občanů sousední obce Zderaz a hlavně se také zlepšila estetická úroveň  prostředí části  naší obce.
 
                                                                                                  starostka obce
954_komunikace 001.jpg
955_komunikace 002.jpg
956_komunikace 009.jpg
958_komunikace 012.jpg
959_komunikace 013.jpg
960_komunikace 015.jpg
961_komunikace 016.jpg
962_komunikace 017.jpg
963_komunikace 021.jpg

Sportovní rodinné odpoledne

Sportovní rodinné odpoledne - dětské hřiště Perálec - 20.5.2011 - 16.00 hod.

  Děti a učitelky místní školy připravily pro rodiče sportovní rodinné odpoledne plné legrace a sportů, kde si děti změřily své síly s rodiči, jak můžete vidět na některých přiložených snímcích.
                                            Děkujeme našim učitelkám za mimoškolní aktivitu pro děti.

                                                                                                                    foto:starostka
933_detske odpoledne 20.5.jpg
934_detske odpoledne 20.5-12.jpg
935_detske odpoledne 20.5-18.jpg
936_detske odpoledne 101.jpg
937_detske odpoledne 014.jpg
938_detske odpoledne 016.jpg
939_detske odpoledne 018.jpg
940_detske odpoledne 053.jpg
941_detske odpoledne 057.jpg
942_detske odpoledne 065.jpg
943_detske odpoledne 067.jpg
944_detske odpoledne 068.jpg
945_detske odpoledne 074.jpg
946_detske odpoledne 075.jpg
947_detske odpoledne 085.jpg
948_detske odpoledne 20.5.jpg
949_detske odpoledne 20.5.jpg
950_detske odpoledne 20.5.jpg
951_detske odpoledne 20.5.jpg
952_detske odpoledne 033.jpg
953_detske odpoledne 058.jpg

Pomlázka na mladé velikonoce v Kutříně

   Možná, že málokde jako v naší místní části Kutřín, kde je celkem 40 občanů, na mladé velikonoce vyrazí již tradičně všechna  děvčata  od nejmenších po nejstarší  na pomlázku. A věřte, že je veselo. - viz foto
929_Scan0001.jpg
931_Scan0002.jpg

Deštivé čarodějnice

      Na odpolední hry dětí na hřišti počasí ještě vydrželo, ale v 19.00hod., kdy pravidelně bývá slet čarodějnic a čarodějů před obecním úřadem, kde každý skládá letecké zkoušky a obdrží řidičák, začal silný déšť s bouřkou.
      Proto se nás také sešlo málo a tak jsme déšť přestáli v kanceláři obecního úřadu, čarodějnici jsme uložili v chodbě a upálíme jí příští týden - viz foto.
919_carodejnice 2011 046.jpg
920_carodejnice 2011 051.jpg
921_carodejnice 2011 053.jpg
922_carodejnice 2011 060.jpg
923_carodejnice 2011 063.jpg
924_carodejnice 2011 064.jpg
925_carodejnice 2011 066.jpg
926_carodejnice 2011 068.jpg
927_carodejnice 2011 072.jpg
928_carodejnice 2011 075.jpg

Jaro se rychle probouzí

Je radost pohledět na rychle se probouzející jarní květinky.
914_jarni uklid-jaro 2009 011.jpg
932_jaro 2011 001.jpg
913_jaro koniklec.jpg
916_jarni uklid-jaro 2009 014.jpg
917_jarni uklid-jaro 2009 020.jpg
918_jarni uklid-jaro 2009 027.jpg

Foto z dětského karnevalu

Jak vidíte na přiložených snímcích, děti se bavily  dobře, rej masek byl,  taneček také  i plno her  a soutěží.
Bylo to velmi zdařilé odpoledne pro děti, rodiče i ostatní přítomné.

         Poděkování patří  pořadatelům, hlavně manželům Renzovým.
875_detska karneval - 1.jpg
876_detsky karneval - 2.jpg
877_detsky karneval - 3.jpg
878_detsky karneval - 4.jpg
881_detsky karneval - 7.jpg
880_detsky karneval - 6.jpg
884_detsky - 8.jpg
883_detsky karneval 14.2.jpg
885_detsky - 9.jpg
886_detsky - 11.jpg
888_detsky - 12.jpg
889_detsky - 13.jpg
890_detsky - 14.jpg
891_detsky - 15.jpg
892_detsky - 16.jpg
895_detsky karneval 14.2.jpg
894_detsky - 7.jpg
896_detsky karneval 14.2.jpg

JARNÍ SVOZ ODPADU

Jarní  svoz  velkoobjemového  a nebezpečného  odpadu v obci
bude  proveden  v sobotu 23. dubna 2011
.

Dětský karneval v Perálci

   Společenství dětí a Obecní úřad v Perálci zvou děti i dospělé na ZIMNÍ  REJ  MASEK.

Kam?    Obecní sál v Perálci
Kdy?     Neděle 13.února 2011  ve 14.30 hod.


     Děti si budou moci hrát, dovádět a tancovat - v masce jsou vítání  i dospělí.

Vstupné dobrovolné

Tříkrálová sbírka v naši obci

  V sobotu 8. ledna 2011 navštívili naše domácnosti  Tři králové, zazpívali  píseň My tři králové jdeme k Vám..... a napsali nad vchodové dveře do domu dveře  K+M+B 2011, což znamená "Kriste žehnej tomuto domu".
  
Celkový výtěžek sbírky  38 skupinek koledníků v oblasti  Farní charity Nové Hrady činil 135 159,- Kč.
V naši obci bylo vybráno 4 195,- Kč.

   Finanční prostředky se soustředí na celostátní konto Charity České republiky, z toho  35% je připraveno k poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru a pod.  a  65% se vrací zpět na realizaci charitních projektů, které musí být projednány a schváleny  komisí Diecézních charit.

   Ve Farní charitě Nové Hrady počítají s výtěžkem ze sbírky na realizaci dostavby objektu pro potravinovou pomoc v areálu Centra sociálních služeb v Chotovicích.

    Jménem Farní charity děkujeme všem občanům, kteří koledníkům otevřeli a přispěli  malým finančním darem a nezapomněli ani na koledníky s nějakou sladkostí nebo ovocem za jejich snahu.
873_zima 2010 009.jpg
871_obec -kultura 047.jpg
872_obec -kultura 048.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti