Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2009

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

   V roce 2010 bude prováděn svoz popelnic vždy ve středu v lichém týdnu.
                       / v roce 2009 byl sudý týden/
  První  svoz  ve středu 6. ledna 2010 a potom vždy po 14ti dnech ve středu.

ADVENTNÍ KONCERT - 12.prosince 2009

Zveme Vás na již tradiční ADVENTNÍ  KONCERT, který pořádá Obecní úřad Perálec a Farní úřad Proseč.

     KDE:  v kostele sv. Jana Křtitele  v Perálci

     KDY:  v sobotu 12.prosince 2009 v 17.00 hod.
     
Účinkují  pěvecké  sbory  SLAVOJ  CHRUDIM  a  SIGNUM  HLINSKO,
               řídí sbormistr Zdeněk Kudrnka
               klavírní a varhanní doprovod Petr Hostinský

Vstupné dobrovolné

                                                   Srdečně zvou pořadatelé.


Otevírání nového chodníku ze ZDERAZE do PERÁLCE

   aneb " BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY" , tak bylo nazváno vyučujícími a dětmi základní a mateřské školy
v Perálci,  otevírání chodníku ze Zderaze do Perálce, které se uskutečnilo za velkého větru, 30.listopadu 2009 v 15.30 hod. na začátku chodníku.
  Chodník vybudovala obec Zderaz, opravdu pro bezpečnou chůzi dětí a maminek  do Perálce do školy a školky a i pro občany k vzájemné návštěvě  obou obcí - viz foto
671_-obec 025.jpg
672_-obec 034.jpg
673_-obec 026.jpg
674_-obec 028.jpg
675_-obec 027.jpg
676_-obec 030.jpg
677_-obec 032.jpg
678_-obec 031.jpg

Drobné akce v obci

   Obec, v letošním roce, mimo dokončení investiční akce"Společenského a sportovního centra v Perálci"  provedla s pomocí finanční dotace z Programu obnovy venkova ještě několik drobných akcí:
                              -výměnu oken a dveří u budovy obecního úřadu
                             - výměnu okna u autobusové čekárny
                             - dokončení chodníku na katolickém hřbitově
                             - chodník na evangelickém hřbitově
                             - dlažbu  v altánu školy
                             - ošetření  lipové aleje,  ořezáním suchých větví
659_-obec 008.jpg
660_-obec 009.jpg
661_-obec 012.jpg
662_-obec 014.jpg
663_-obec 024.jpg
664_obec 133.jpg
665_obec 145.jpg
666_obec 149.jpg
667_obec 157.jpg
668_-kaceni stromu 015.jpg
669_-kaceni stromu 017.jpg
670_-kaceni stromu 022.jpg

ROZLOUČENÍ s LÉTEM v naši škole

   Ve středu 30.září odpoledne ZŠ a MŠ Perálec pořádala na školní zahradě " ROZLOUČENÍ S LÉTEM " aneb  Kulinářské odpoledne na školní zahradě.
   Po vystoupení dětí  na školní zahradě byla soutěžní ochutnávka studených pokrmů, připravených  rodiči,
 z některých podzimních surovin a následně bylo hlasování  o 
nej podzimních  receptech.
   Jak to dopadlo, to se dozvíme z webových stránek školy.                

                                                                                                                  foto:starostka obce
648_skola 136.jpg
646_skola 130.jpg
647_skola 134.jpg
649_skola 137.jpg
650_skola 138.jpg
651_skola 139.jpg
652_skola 145.jpg
658_skola 146-1.jpg
654_skola 147.jpg
655_skola 148.jpg
656_skola 150.jpg
657_skola 152.jpg

Nejstarší občan naší obce oslavil 90.let.


   1.října 2009  se dožil  90ti let nejstarší občan naší obce  pan František Vágner.
 V kruhu své rodiny, přátel a spoluobčanů oslavil své významné životní jubileum v sobotu 3.října
v místním obecním sále, kde mu připravil jeho syn Ing. František Vágner překvapení.
Přijela mu zahrát slavná dechová hudba MORAVANKA při které si jak vidíte na snímcích
 zatančil  a i zazpíval  se sólistkou paní Slabákovou.
    Panu Vágnerovi přejeme do dalších let pevné  zdraví.
637_obec -kultura 019.jpg
636_obec -kultura 013.jpg
638_obec -kultura 024.jpg
639_obec -kultura 027.jpg
640_obec -kultura 020.jpg
641_obec -kultura 040.jpg
642_obec -kultura 008.jpg
643_obec -kultura 014.jpg
644_obec -kultura 011.jpg

Ze setkání s panem prezidentem

  Pan prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou ve dnech 7. až. 9. září 2009, navštívil Pardubický kraj  a druhý den 8.září  jel s doprovodem i přes naši obec do Proseče,  kde je pozdravili i žáci naší místní školy a někteří  spoluobčané.
 
   Na setkání byli přizváni i starostové sdružených obcí   Mikroregionu  Toulovcovy Maštale, kteří s panem prezidentem diskutovali v obřadní síni  Obecního úřadu v Proseči a následně v zámku  v Nových Hradech.

   Pan prezident navštívil v Pardubickém kraji místa, kde dosud nebyl  i když jak řekl, jeho otec byl  vášnivým turistou, ale v tomto krásném kraji opravdu nikdy nebyl.

   Z účasti občanů a dětí  v Proseči i v Nových Hradech bylo vidět, jak si vzácné návštěvy příjemného  prezidentského páru váží.
634_navsteva pana prezidenta 016.jpg
635_navsteva pana prezidenta 011.jpg
631_navsteva pana prezidenta 001.jpg
632_navsteva pana prezidenta 007.jpg
633_navsteva pana prezidenta 002.jpg

OTEVŘENÍ "SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO CENTRA V PERÁLCI"

    V sobotu dne 27.června 2009 v 10 hod. dopoledne bylo slavnostně otevřeno "Společenské a sportovní centrum
v Perálci"
. Mezi hosty byli zvláště přivítáni - Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje, později vícehejtman          Ing. Roman  Línek s chotí, partneři akce Ing. František Krčil, ředitel České spořitelny a.s. Pardubice,
Ing. František Vágner, generální ředitel  firmy ENVINET Třebíč, zástupci a starostové obcí Mikroregionu Maštale a další hosté.
   Po přestřižení pásky ochutnali hosté pouťové koláče a v novém sále čekali žáci místní školy a školky se svým velmi pěkným pásmem písniček a předvedli i první taneček. Členové zastupitelstva   poděkovali starostce  kytičkou za aktivitu a starost, kterou věnovala tomuto projektu  a popřáli ještě  hodně sil do další práce ve funkci starostky.

Krátce k historii zrekontruovaného objektu:
- postaven koncem 18. století  -  sál přistavovali manželé Němečkovi v roce 1930  a už v roce 1947, připravovali
  přístavbu v 1. patře s tím, že by tam měli ubytování, bohužel to se jim nepodařilo uskutečnit.
- objekt byl využíván jako pohostinství a malé hospodářství, později obchod s potravinami,
- v roce 1961  byl dům vyvlastněn a přešel na stát, následně na obec a až do roku 1979 zde provozovala Jednota
  Hlinsko pohostinství,

       V roce 1980 obec odprodala dům podniku ELEKTRO PRAGA Hlinsko a byla zde zavedena výroba infrazářičů,
   později kávomlýnků - práci tam našlo kolem 30ti žen k jejich spokojenosti až do roku 1994.
rok 1992 - objekt vrácen v restituci rodině Němečkových,
rok 1994 - objekt kupuje soukromý podnikatel  - praží velmi dobrou kávu, později jen pohostinství, bohužel se mu
  nedařilo a podnikání musel ukončit.

- ROK 2002 - dům kupuje obec do svého vlastnictví a až do rekonstrukce je provozováno pohostinství,
- rok 2004  - vypracování projektové dokumentace - podání žádosti do Evropského fondu SROP - neuspěli jsme se
  žádostí pro velký převis žádostí.

      Je pravdou, že v našem kraji je stále málo možností ubytování, tak jsme  dali přepracovat a rozšířit projektovou dokumentaci  o ubytování  a čekali jsme na vyhlášení podmínek pro čerpání evropských peněz v letech 2007-2014.

     ROK 2007 - po vyhlášení podmínek Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,  který byl připraven pro obce do 500ti set obyvatel jsme zjistili, že s projektovou dokumentaci  s ubytováním žádat nemůžeme - dotace by byla jen 40% z celkových nákladů a to jsme si jako malá obec  nemohli dovolit.
     Znamenalo  to urychleně  přepracovat projektovou dokumentaci bez ubytování, nové stavební povolení  a podat znovu žádost.
BŘEZEN roku 2007 - měli jsme štěstí, žádost byla kladně vyřízena
- rekonstrukce představuje částku přes 11 mil.Kč, dotaci máme přislíbenou ve výši 8 171 tis. Kč. Hotové dílo  Vám přiblížíme několika snímky.

- management  realizace stavby i zajištění podání žádostí o dotaci - OHGS, s.r.o. Ústí n.Orlicí
- pro realizaci stavby byla vybrána výběrovým řízením stavební firma PÁSEK, s.r.o. Polička
- stavební dozor - firma Jafis s.r.o. Litomyšl

   Odpoledne ve 13.00 hod. bylo zahájeno spolu s některými hosty , sportovní utkání v nohejbalu " O pohár starostky obce"  , odpoledne v 15.00 hod. byli  přivítání k prohlídce spoluobčané i občané okolních obcí a večer k poslechu a tanci zahrála kapela  "NAŠLUPKY"

    Jsem nesmírně ráda, že i naše obec má důstojnou budovu ve které se budou konat kulturní a společenské akce, včetně rodinných a bude také spolu s novým hřištěm využívána  pro školu, školku a mládeží.
     Občané potřebují místo, kde se dá oddychnout po práci, pobavit se a tak  zapomenout na každodenní starosti, které nám život přináší.

     Jsme rádi,  když se nám i něco malého v obci podaří vylepšit  a věřte, že potěší, povzbudí  a dodá sílu upřimné slovo spoluobčana, souseda, nebo právě projíždějícího návštěvníka naší obce.

     Děkuji svým spoluzastupitelům, zvláště místostarostovi panu Františku Staňkovi za podporu pomoc a důvěru - našim hasičům, kteří vždy a při každé  akci v obci jsou po ruce  ochotni pomoci.
    
    Mám velikou radost, že se nám toto dílo podařilo, přála bych si, aby si  tohoto skoro nového objektu  nastávající generace považovala, udržovala a využívala  jej ke spokojenosti.

                                                                                   Milada Drahošová-starostka obce
 
547_otevreni cp. 40 - 4.jpg
545_otevreni cp. 40 2.jpg
546_otevreni cp 40 - 3.jpg
556_otevreni cp. 40 - 11.jpg
549_otevreni cp. 40 - 6.jpg
550_otevreni cp. 40 - 7.jpg
555_otevreni cp. 40 - 10.jpg
554_otevreni cp. 40 - 9.jpg
553_otevreni cp. 40 - 8.jpg
557_otevreni cp. 40 - 12.jpg
558_otevreni cp. 40 - 13.jpg
559_otevreni cp. 40 - 14.jpg
561_otevreni cp. 40 - 16.jpg
562_otevreni cp. 40 - 17.jpg
563_otevreni cp. 40 - 18.jpg
564_otevreni cp. 40 - 19.jpg
565_otevreni cp. 40 - 20.jpg
592_sal.jpg
609_01 Peralec 27609.jpg
573_otevreni cp. 40 24.jpg
572_otevreni cp. 40 26.jpg
571_otevreni cp. 40 - 23.jpg
574_otevreni cp. 40 - 24.jpg
575_otevreni cp. 40 - 21.jpg
576_otevreni cp. 40 - 22.jpg
577_otevreni cp. 40 14.jpg
582_otevreni cp. 40 - 27.jpg
583_otevreni cp. 40 - 29.jpg
584_otevreni cp. 40 - 30.jpg
586_otevreni cp. 40 - 31.jpg
589_otevreni cp. 40 - 35.jpg
590_salonek.jpg
593_shosp.jpg
594_sin tradic.jpg
595_hriste.jpg
596_snohejbal 1.jpg
597_snohejbal 3.jpg
598_spredani cen.jpg
612_vitezove 2.jpg
600_hosp.jpg
601_hostinska vyrez.jpg
602_obec- 112.jpg
603_obec- 129.jpg
605_otevreni cp. 40 - 42.jpg
606_otevreni cp. 40 - 43.jpg
607_otevreni cp. 40 - 45.jpg
608_otevreni cp 40 - 41.jpg
610_04 Peralec 27609.jpg
611_otevreni cp. 40 - 47.jpg
619_otevreni cp 40 - 51.jpg
620_otevreni cp. 40 - 52.jpg

DOVOLENÁ A PRÁZDNINY

     Zastupitelstvo obce Perálec, přeje  návštěvníkům našich webových stránek, pěkné letní dny, příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití letních prázdnin.

                                                    Milada Drahošová-starostka obce

Czech POINT

 Už si nikdo z našich občanů nemusí brát dovolenou, aby si jel do Chrudimi vyřídit výpis z katastru nemovitostí

   I v naši malé obci  Perálec,  lze využít  informace o údajích z Czech POINTu. 

Již nyní si můžete odnést  z kanceláře obecního úřadu ověřené výstupy níže uvedené.

Czech POINT, neboli Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál.

                  Co poskytuje Czech POINT ?
               - výpis z katastru nemovitostí
               - výpis z Obchodního rejstříku
               - výpis z Živnostenského listu
               - výpis z bodového hodnocení osoby

Konkurzní řízení na ředitele-lku "Základní školy a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim"

Ve středu 10. června 2009  proběhlo v zasedací místnosti OÚ konkurzní řízení na ředitele-lku školy v Perálci.
  Konkurzní komise doporučila zřizovateli školy,  jmenovat  na uvedenou funkci Mg. Janu Vosmekovou, která byla dosud pověřena vedením školy.   


                                                        Milada Drahošová-předsedkyně konkurzní komise
540_skola 098.jpg
534_skola 097 jpg.jpg
541_skola 099.jpg

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 5. a 6.června 2009

 V naši obci přišlo k volbám 29,5 % voličů a odevzdalo 59 platných hlasů.

Úspěšnost politických stran  

Komunistická strana Čech a Moravy                                     18 hlasů
Česká strana sociálně demokratická                                    10 hlasů
Občanská demokratická strana                                           10 hlasů
Křesťanská demokratická unie- ČSL                                      9 hlasů
SDŽ- Strana důstojného života                                               5 hlasů
Ostatní nezařazené strany - pro  5 stran                                  7 hlasů

                                                     Irena Severová-zapisovatelka

                                                                                                                               foto:starostka

530_volby do Evr.jpg
533_volby do Evr.parlamentu 5.6.jpg
532_volby do Evropskeho parlamentu 1.jpg

Pomník obětem II.světové války v Perálci

   Na začátku měsíce května byla dokončena úprava a výsadba u pomníku padlým obětem II.světové války. Měli jsme radost, že kolemjdoucím spoluobčanům  i návštěvníkům  naší obce  se úprava líbí.
   Včera večer 26.května však zmizelo 5 keříků - co k tomu dodat?  Je to smutné.

                                                                                       
starostka obce
528_obec-sazeni drevin u pomniku 011.jpg
529_obec-sazeni drevin u pomniku 009.jpg

Postup prací na rekonstrukci obecní budovy

  PŘINÁŠÍME FOTO Z POSTUPU PRACÍ NA REKONSTRUKCI OBECNÍ BUDOVY,
 SPOLUFINANCOVANÉ  Z EVROPSKÝCH FONDŮ
.
517_rekonstrukce cp 40 -  - 130.jpg
518_rekonstrukce cp 40 - - 141.jpg
519_rekonstrukce cp..jpg
520_rekonstrukce cp 40 - -144.jpg
522_rekonstrukce cp 40 - - 146.jpg
523_rekonstrukce cp 40 - - 143.jpg

Přišlo jaro do vsi

Chceme se s návštěvníky našich stránek podělit o krásu rozkvetlé sakury v Perálci u školy a magnolie u prodejny
525_obec 122.jpg
526_jarni uklid-jaro 2009 006.jpg
527_jarni uklid-jaro 2009 004.jpg

SVOZ VELKOOBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu bude proveden v naši obci v sobotu 16.května 2009.
  Svoz bude zahájen v 9.00 hod. v Kutříně  a od 9.15 v Perálci na zastávkách jako obvykle.         
              

Konkurz na ředitele "Základní školy a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim"

 Obec Perálec vyhlašuje konkurz na ředitele-ředitelku  "Základní školy a mateřské školy Perálec 71, okres Chrudim"    s nástupem 1.července 2009.  viz. úřední deska web.stránek.

Vítání občánků- 4.dubna 2009

  V sobotu  4.dubna 2009  byl v obřadní síni obecního úřadu  přivítán nejmladší občánek naší obce JAKUB KARAL, syn Táni a Františka Karalových.
   Přivítat  malého  Jakuba  přišli  i  žáci Základní a mateřské školy v Perálci.
508_vitani5.jpg
505_vitani2.jpg
509_vitani 6.jpg

Jeden z Velikonočních zvyků

  V naši obci již třetím rokem byl  školní mládeží obnoven jeden z  velikonočních zvyků - drkání-řachtání.
Podle pranostiky na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma a nahrazují je , klepačky, řechtačky a různé jiné nástroje , které dělají hluk, Zelený čtvrtek je také   spojován
 s honěním Jidáše.
   Na Bílou sobotu mládež obešla opět celou vesnici a mnohde obdržela koledu o kterou se po skončení drkání podělila.
   Nu a velikonoční období je zakončeno pomlázkou - viz snímky.
510_velikonoce-drkani 004.jpg
515_velikonoce-drkani006.jpg
514_velikonoce-drkani 010.jpg

Informace k odvozu popelnic

Od  letošního roku budou služby odvozu komunálního odpadu  v naši obci zajišťovat Technické služby Hlinsko.
  Svoz popelnic bude prováděn každou sudou  středu  a první svoz bude ve středu 7.ledna 2009.
Jedna domácnost může dávat k odvozu libovolný počet popelnic. Pokud se stane, že Vám popelnice nestačí, můžete uložit zbytkový odpad do pytle označeného logem technických služeb.
Do pytlů nelze vkládat ostré předměty. Pytle si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu-kutřínští občané u místostarosty pana Františka Staňka.
   Jiné  pytle  nebudou technickými službami odebírány.

Je u Vás také tolik sněhu?

Obec má alespoň malou techniku - sněhovou frézu - je to  pomocník k nezaplacení.
 Může tak  být průběžně  zajišťován úklid chodníků pro bezpečnou chůzi občanů,
 ale samozřejmě   i s pomocí  samotných občanů.

 
495_zimni udrzba chodniku.jpg
496_zimni udrzba chodniku - 1 jpg.jpg
497_zimni udrzba chodniku 2 pg.jpg
498_zimni udrzba chodniku 3 jpg.jpg

Tříkrálová sbírka v Perálci

 Tak jako po celé republice, tak i u nás v Perálci  proběhla v sobotu  3.ledna Tříkrálová  sbírka. Koledníci   v naši obci navštěvují domácnosti  s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky,  již devátý rokZa jejich obětavost je občané odměňují ovocem nebo sladkostí.

    Pro charitu vykoledovali částku 5 623,- Kč.      

                                                                                                  Děkujeme


493_456_foto_02.jpg
494_456_foto_01.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti