Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2007

Zima se s námi rozloučila nečekaně velkolepě ...

Tak jsme si všichni asi  říkali že zima která byla ani pořádně nebyla, a začali jsme chytat první sluneční paprsky blížícího se jara. Ta pěkně rozkvetlá zahrádka u Macháčků je toho důkazem. Kalendářně jaro mělo přijít 21. března, jenže člověk o den dříve ráno vykoukne z okna a nestačí se divit, sněhu jako v půlce ledna.

- viz foto starostky.

216_foto_01.jpg
217_foto_02.jpg
218_foto_03.jpg

Vytváření nových pracovních míst v mikroregionu...

Dne 22.března 2007 naše obec, obdržela v rámci Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, techniku /sněhovou frézu, křovinořez a motorovou pilu/ na úklid v obci z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, s názvem „ Vytváření nových pracovních míst v mikroregionu“ který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a 25% podílem obce.
V rámci programu máme v obci jednoho pracovníka od března letošního roku do konce května roku 2008, který v obci vykonává potřebné práce při údržbě zeleně, úklidu v obci a další potřebné údržbové práce.

- viz foto starostky.

213_foto_01.jpg
214_foto_02.jpg
215_foto_03.jpg

Obnova předvelikonočních zvyků v Perálci ...

V naši obci se podařilo obnovit dávnou tradici velikonoční drkání.
Klapače vyrobil p.Doležal, místní chalupář a na zelený čtvrtek, kdy umlkají zvony a podle pranostiky odlétají do Říma, jsou zvony nahrazovány různými řehtačkami, klapačkami nebo něčím co dělá rámus, perálečtí chlapci přecházeli obec s klapačkami.
Velký pátek –den ukřižování Krista a na Bílou sobotu se zvony vracejí.
V ten den se naši chlapci zastavili a zaklapali u každého domu a byli také za jejich snahu odměněni nějakou korunkou nebo sladkostí.
Starší občané se jistě vzpomenou na tento zvyk, který byl dodržován před několika lety u nás v Perálci, kdy se potom všichni koledníci a tehdy chodila i děvčata, po závěrečném drkání na Bílou sobotu dělili před kostelem o finanční koledu.

V pondělí velikonoční chodí chlapci na koledu s pomlázkami, což napovídá, že se má ze spletených proutků přenést do těla mladost a síla.
 

- viz foto starostky.

212_foto_01.jpg

Vítání občánků ...

V naši obci se stalo již tradicí vítání nových občánků, které probíhá již od 10.ledna 1976, v důstojně vyzdobeném prostředí zasedací místnosti obecního úřadu.
Tak tomu bylo i v sobotu 14.dubna 2007. Pani starostkou Miladou Drahošovou, spolu s členkou SPOZ pani učitelkou Libuší Špičákovou a dětmi ze základní školy, byli slavnostně přivítáni: Alžběta Dvořáková a Adrian Štrumfa a zapsáni do „Pamětní knihy“.
Jak vítaným dětem, tak i rodičům a prarodičům přejeme pevné zdraví, radost ze života a doufáme, že se sejdeme ještě při vítání v letech následujících.

- viz foto starostky.

207_foto_01.jpg
208_foto_02.jpg
209_foto_03.jpg
210_foto_04.jpg
211_foto_05.jpg

Setkání bývalých pracovnic ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, provozovna Perálec ...

V pátek 27.dubna 2007 se uskutečnilo v místním obecním sále v Perálci, setkání bývalých pracovnic ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, provozovna Perálec.
Provoz byl v Perálci od roku 1980 do roku 1993, v roce 1994 již jen sklad materiálu.
Při setkání byl přípitek na zdraví, na další setkání a bylo vzpomenuto na Ty, kteří již nebyli mezi zúčastněnými.

206_foto_02.jpg
205_foto_01.jpg

Pálení čarodějnic ...

V Perálci, předcházelo pálení čarodějnic, plno dětských her a soutěží již od 17ti hod. Výherci byli odměněni a na závěr si všichni společně opekli buřty.
Malé čarodějnice, před vydáním řidičského průkazu, musely složit zkoušku z létání na koštěti, jak vidíte na připojeném snímku.
Na závěr byly rozděleny sladkosti všem přítomným dětem.

Upálení čarodějnice bylo ve 21 hod.

199_foto_03.jpg
200_foto_04.jpg
201_foto_05.jpg
202_foto_06.jpg
203_foto_07.jpg
204_foto_08.jpg

Májové květy u školy a prodejny v Perálci - 1. května 2007 ...

Májové květy u školy a prodejny v Perálci - 1. května 2007 ...
196_foto_05.jpg

Otevření nové ocelové haly v Kutříně ...

V pátek 10.května 2007 byla firmou SKOS s.r.o. Skuteč, otevřena nově postavená ocelová hala prodejny stavebnin v Perálci - Kutříně za přítomnosti vedení firmy, zástupců obce Perálec a Proseč, projektanta stavby a zástupců dodavatelských firem stavebních materiálů.

Stavbou nové haly, bude rozšířen i sortiment stavebních materiálů.

191_foto_01.jpg
192_foto_02.jpg
193_foto_03.jpg
194_foto_04.jpg

Navštívila nás nejstarší vnučka Antonína Bati ...

Dne 18. až 20.května 2007 navštívila Šetinovi v Kutříně a ubytovaná byla v Perálci u Severů pani DOLORES rozená BAŤOVÁ, nejstarší vnučka zakladatele výroby obuvi ve Zlíně pana Jana Antonína BAŤI. Žije v Brazilii, umí perfektně česky a je to velmi příjemná paní. Přijela do naši republiky pomoci obhájit a očistit jméno svého dědečka Jana Antonína Baťi, který byl v minulosti neprávem označen za kolaboranta.

Pani starostka Milada Drahošová po sobotní besedě, předala pani DOLORES publikaci „ O historii obce Perálec“, neb se jí naše obec velmi líbila.

188_foto_01.jpg
189_foto_02.jpg
190_foto_03.jpg

Žehnání praporu a znaku obce Perálec”, bylo pořízeno DVD ...

Z obecní slavnosti “Žehnání praporu a znaku obce Perálec”, bylo pořízeno DVD, jehož obal je níže uveden.


DVD je možno zakoupit v kanceláři obecního úřadu v Perálci- 1 ks za 300,-Kč

187_obalka_dvd_01.jpg

Obec Perálec, prodá rodinný domek v Perálci, 1+3 se stavební parcelou ...

Obec Perálec, prodá rodinný domek v Perálci, 1+3 se stavební parcelou a oplocením za odhadní cenu 1.033 660,-Kč. Upřednostněn bude zájemce k trvalému bydlení.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obec Perálec, Perálec 24 - 539 44 Proseč.
Informace - starostka - mobil 724 180911

186_dum_prodej_01.jpg

Výměna střešní krytiny na věži a sakristii kostela sv.Jana Křtitele v Perálci ...

V současné době se v Perálci provádí výměna střešní krytiny na věži a sakristii kostela sv.Jana Křtitele v Perálci. Práci provádí firma ODEHNAL a syn z Proseče.
184_foto_kostel_01.jpg
185_foto_kostel_02.jpg

Oprava trafostanice ...

V současné době je prováděna v naši obci Perálec oprava trafostanice. I když je nefunkční, zastupitelstvo obce rozhodlo zachovat a opravit tuto stavbu. Na stavbě trafostanice je letopočet rok 1923 a to je rok, kdy byla naše obec elektrifikována. Stane se tak pro budoucí naše spoluobčany stavbou historickou, připomínající rok, postupného rozsvícení domácností naší obce.


starostka obce
182_foto_01.jpg
183_foto_02.jpg

Zastupitelstvo obce ...

Zastupitelstvo obce přeje všem spoluobčanům a návštěvníkům webových stránek, pěkné letní dny, příjemnou dovolenou a dětem radostné prožití letních prázdnin.

Za zastupitelstvo obce

starostka obce

Výstavba chodníků ...

V pondělí 23.července 2007 byly v Perálci zahájeny přípravné zemní práce pro výstavbu části chodníků v obci.
Práci provádí firma p. Romana Blažka a je financována obcí Perálec s částí dotace Pardubického kraje, z Programu obnovy venkova.


starostka obce

179_chod_01.jpg
180_chod_02.jpg
181_chod_03.jpg

Obecní studna ...

17. srpna 2007 byla dokončena úprava prostranství kolem obecní studny "Na Farařství".

Úprava byla pořízena z dotací Mikroregionu Litomyšlsko.


starostka obce

178_studna_01.jpg

Zahájení školního roku v Základní škole v Perálci ...

Několika snímky Vám přiblížíme zahájení školního roku v Základní škole v Perálci. Škola přivítala žáky ve velmi pěkně vyzdobených třídách, včetně vkusně upravených ostatních prostor školy.

Při zahájení školního roku nechyběla ani pani starostka Milada Drahošová. Účast starosty obce při zahájení i ukončení školního roku je v obci Perálec již dlouhá léta tradicí a rovněž tak se stalo tradicí pokládání kytičky žáky základní školy, k pomníku obětem II.světové války.

Jedním z jmen na pomníku je jméno řídícího učitele Josefa Drahoše, /řídící od 15.11.1927 do 1.11.1944/ který byl ve škole v Perálci před zraky žáků dne 1.listopadu 1944 gestapem zatčen a později uvezněn v terezínském koncentračním táboře -. zemřel na následky otravy tyfem 20.5.1945.

Jedna z přítomných žáků při zatčení byla právě i starostka Milada Drahošová, roz. Macháčková, která pocity, strach a hrůzu z namířených samapalů a povelů při zatykání pana řídícího nikdy nezapomene.

Při pokládání květin osobnost p.řídícího i jeho zatčení připomněla i se vzpomínkou na další dva občany, Jana Jirušku, který byl také gestapem zatčen a v koncentračním táboře v Golnově v Německu, 9.12.1942 zemřel. A třetí jméno na pomníku, Jan Váško - byl povolán na práci do Říše a několik dnů před koncem války 29.4.1945 zemřel.
Myslím, že bychom i takto měli děti seznamovat s historii postavených pomníků a památníků postavených v obcích našim občanům - obětem, ať I. nebo II. světové války.


Milada Drahošová-starostka obce

172_foto_01.jpg
173_foto_05.jpg
174_foto_06.jpg
175_foto_08.jpg
176_foto_11.jpg
177_foto_12.jpg

Rekonstrukce čerpací stanice ...

V současné době je zajišťována obcí, rekonstrukce čerpací stanice místního vodovodu, financována z prostředků obecního rozpočtu a dotace Krajského úřadu Pardubického kraje - viz foto.
 


starostka obce

169_cerp_stanice_01.jpg
170_cerp_stanice_02.jpg
171_obec- 150.jpg

Zmizela výzdoba info. tabule ...

Máme v obci pěknou informační skříň, zdobenou květinami, vlevo však vidíte prázdné místo po odcizené pelargonii. Letos je to již druhá. Co na to říci?


starostka obce

168_info_skrin_01.jpg

Setkání starostek měst a obcí Pardubického kraje ...

   V úterý 25. září 2007 byly v zasedací místnosti Městkého úřadu v Hlinsku přivítány na již pravidelném setkávání starostek,starostky měst a obcí Pardubického kraje.
Organizace se tentokrát ujala pani starostka města Hlinska Magda Křivanová - starostky přivítal místostarosta Pavel Šotola.
Na setkání byli přítomni zástupci Pardubického kraje Roman Línek, Ivo Toman, Petr Šilar a Marie Málková.
Hezký a příjemný den byl zakončen módní přehlídkou kožešnických výrobků na Veselém Kopci.


starostka obce

165_obec- 077.jpg
166_obec- 078.jpg
167_web(307).JPG

Oprava staré trafostanice ...

Obec Perálec převzala do svého vlastnictví od Východočeských energetických závodů Hradec Králové nefunkční trafostanici z roku 1923. Zastupitelstvo obce Perálec rozhodlo stavbu opravit a zachovat, aby její letopočet v průčelí stavby připomínal naši mladší generaci rok, kdy byla v naši obci provedena elektrifikace obce.


starostka obce

162_trafo_01.jpg
163_trafo_02.jpg
164_trafo_03.jpg

ADVENTNÍ K0NCERT ...

obecní úřad Perálec a Farní úřad Proseč
Vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ K0NCERT


pěveckého sboru
SLAVOJ Chrudim a Signum Hlinsko


sbormistr Zdeněk Kudrnka
klavírní doprovod Petr Hostinský


V kostele sv. Jana Křtitele v Perálci
v sobotu 15. prosince 2007 v 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné


starostka obce

U pomníku před obecním úřadem v Perálci, byly vzrostlé tuje odstraněny ...

U pomníku před obecním úřadem v Perálci, byly již vzrostlé tuje a byl špatný výhled při výjezdu na státní silnici, proto zastupitelstvo rozhodlo o jejich odstranění, s následnou výsadbou v jarních měsících.
 


starostka obce

161_obec- 135.jpg

Vánoční osvětlení v Perálci ...

   Naši vesničku Perálec již od roku 2000 v adventním předvánočním čase zdobí 3 vánoční komety. Jedna u pomníku padlých, to je na středu obce před obecním úřadem, druhá na začátku obce a třetí na konci obce. Vánoční smrk nám už vyrostl na parku, který zastupitelstvo zasadilo v roce 1983 a byl také včera 1.prosince opět rozsvícen barevnými žárovkami pro naše spoluobčany, k navodění předvánoční atmosféry a vánoční pohody .

V roce 2002 bylo jako vánoční překvapení pro spoluobčany provedeno osvětlení místního kostela sv.Jana Křtitele a v Kutříně kaplička Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše.


starostka obce

158_van_osvetl_001.jpg
159_van_osvetl_002.jpg
160_van_osvetl_003.jpg

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK ...

Na vědomost všem se dává, že 14.prosince 2007 proběhl v peráleckém sále STAROČESKÝ VÁNOČNÍ JARMARK, s vánoční besídkou.
Na přiložených snímcích - jarmarečníci ze základní a mateřské školy v Perálci - o oblibě tradičních vánočních besídek naši školy svědčí i účast na nich.


starostka obce

149_jarmark_01.jpg
150_jarmark_02.jpg
151_jarmark_03.jpg
152_jarmark_04.jpg
153_jarmark_05.jpg
154_jarmark_06.jpg
155_jarmark_07.jpg
156_jarmark_08.jpg
157_jarmark_09.jpg

TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT ...

V sobotu 15.12.2007 se uskutečnil v kostele sv.Jana Křtitele v Perálci již TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru SLAVOJ CHRUDIM a SIGNUM HLINSKO se sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou.


starostka obce

144_koncert_01.jpg
145_koncert_02.jpg
146_koncert_03.jpg
147_koncert_04.jpg
148_koncert_05.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti