Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2010

Adventní koncert

      V sobotu 11.prosince 2010 se uskutečnil v místním kostele sv. Jana Křtitele
 v Perálci, již  6. ADVENTNÍ KONCERT,  s pěveckým sborem  SLAVOJ CHRUDIM.
     Po koncertě obecní úřad spolu s členkou pěveckého sboru Hankou Hromádkovou
  /rodačkou z Perálce/, připravili malé občerstvení s posezením v místním sále,
  kde anděl  / členka sboru/  obdaroval všechny přítomné malým dárečkem.
     Beseda pokračovala zpěvem vánočních koled, za  doprovodu dvou harmonik,
 sbormistra Zdeňka Kudrnky a  členky pěveckého sboru Haničky.

 
                                                                                                             
847_adventni koncert-2010 006.jpg
846_adventni koncert-2010 005.jpg
842_adventni koncert-2010 003.jpg
848_adventni koncert-2010 011.jpg
849_adventni koncert-2010 012.jpg
850_adventni koncert-2010 018.jpg
851_adventni koncert-2010 025.jpg
852_adventni koncert-2010 028.jpg
853_adventni koncert-2010 029.jpg
854_adventni koncert-2010 031.jpg
855_adventni koncert-2010 034.jpg
856_adventni koncert-2010 041.jpg
857_adventni koncert-2010 042.jpg
858_adventni koncert-2010 043.jpg
859_adventni koncert-2010 044.jpg
860_adventni koncert-2010 046.jpg
861_adventni koncert-2010 048.jpg
862_zima 2010 001.jpg

M i k u l a š 2010

  V letošním roce navštívil naše děti MIKULÁŠ  s doprovodem,  jak vidíte na přiloženém snímku.
Čerti se drželi vzadu, ale jde z nich hrůza, co?
             
                                                                                           foto:Ondřej Renza
841_PC058457.JPG

Vývěsní tabule v obci

V měsíci říjnu byly zhotoveny a osazeny nad vývěsní tabule stříšky a podařilo se  zavést místní rozhlas  k jednomu domku na samotě.
    I z takovýchto malých zlepšení v obci máme radost a tak se o ní  s návštěvníky našich webových stránek tímto způsobem podělíme - viz foto
838_obec 173.jpg
839_obec 175.jpg
840_obec 176.jpg

Pozvánka na Adventní koncert

Obecní úřad Perálec a Farní úřad církve římsko-katolické v Proseči  Vás srdečně  zve,  na již tradiční ADVENTNÍ   KONCERT - viz. přiložená pozvánka.
837_Peralec-obrazky 001.jpg
836_Scan0005.jpg

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

  Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Perálec, konaného dne 8.listopadu 2010,  byli zvoleni   pro  volební období  2010 až 2014  :

                       
                       starostkou  obce          -      Milada Drahošová
                                               místostarostou  obce    -      František Staněk

  
   
Po  zvolení paní starostka poděkovala za důvěru. " Děkuji Vám všem za důvěru, která je pro mne zavazující, velice si toho  vážím  po těch téměř 19ti letech, kdy stojím v čele naší obce  a slibuji Vám, že pokud mi bude zdraví sloužit,  budu se i nadále snažit  pro naši obec ještě něco dokázat.
   
    Nebude to však záležet  jenom na mně, uvědomme si, že s důvěrou  našich voličů, jsme společně dostali  odpovědnost za naši obec a to nás  všechny,  zavazuje společně".


    
       Na přiložených fotografiích, pohled do zasedací místnosti, čtení "SLIBU" paní Libuši Špičákovou a   složení slibu jednotlivými  členy zastupitelstva obce.
         

         
821_ustavujici zasedani 8.11 -10.jpg
823_ustavujici zasedani 8.11 - 11.jpg
824_ustavujici zasedani 8.11 - 1.jpg
826_ustavujici zasedani 8.11 - 3.jpg
827_ustavujici zasedani 8.11- 4.jpg
828_ustavujici zasedani 8.11 - 5.jpg
829_ustavujici zasedani 8.11 - 6.jpg
830_ustavujici zasedani 8.11 - 7.jpg
835_ustavujici zasedani 8.11 - 11.jpg
833_ustavujici zasedani 8.11 - 4.jpg
834_ustavujici zasedani 8.11 - 10.jpg

Volby do zastupitelstva obce v Perálci

  Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Perálec, konané dne 15. a 16. října 2010

Voleb se zúčastnilo  71% voličů  a odevzdalo 1 035 platných hlasů  pro 15 volebních stran jednotlivých kandidátů.

1. Ondřej  Laška             32 hlasů                      8. Bc. Jana Renzová              52 hlasů
2. Vlastislav Slováček     13 hlasů                      9.  František Abraham st.        79 hlasů
3. Věra Miliánová            51 hlasů                     10. Jiří Štrumfa                      103 hlasů
4. Dušan Šimon              71 hlasů                     11 .Milada Drahošová             110 hlasů
5. Jaromír Ludvíček         14 hlasů                     12. František Staněk              120 hlasů
6 .Ivona Holanová            59 hlasů                     13. Bc.Libuše Špičáková        102 hlasů
7. Stanislav Vostřel         77 hlasů                     14. Jitka Kašparová                 52 hlasů  
                                                                      15. Ing. Josef Dvořák              100 hlasů      


 Do zastupitelstva obce byli zvoleni:
 
 DUŠAN  ŠIMON                                 JIŘÍ  ŠTRUMFA
 IVONA HOLANOVÁ                           MILADA  DRAHOŠOVÁ
 STANISLAV VOSTŘEL                      FRANTIŠEK STANĚK
 FRANTIŠEK ABRAHAM st.                 Bc. LIBUŠE ŠPIČÁKOVÁ
                                                          Ing. JOSEF DVOŘÁK


                
Předsedkyně  okrskové volební komise - Jiřina Vokálová v.r.


                                                                                                                                    
foto:starostka
 
   
814_volby 16.10 006.jpg
815_volby 16.10 001.jpg
816_volby 16.10 003.jpg
817_volby 16.10 007.jpg
818_volby 16.10 008.jpg

Foto ze zasedání Zastupitelstva obce Perálec a z valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

     V úterý 7. září 2010 se uskutečnilo poslední zasedání Zastupitelstva obce  Perálec,
před komunálními volbami do zastupitelstev obcí,  kde starostka obce připomněla některé z uskutečněných akcí uplynulého čtyřletého volebního období - viz některé foto.
     Na závěr poděkovala členům zastupitelstva, místostarostovi, paní účetní obce, členům výborů a komisí za odvedenou práci, Občanskému sdružení Kutřín 42, které  se mimo POLDRU začalo starat i o pořádek v Kutříně, dála hasičům za reprezentaci naši obce v širokém okolí, při požárních soutěžích, paní ředitelce školy včetně všech zaměstnanců za příkladnou starost jak o vylepšení prostředí školy, tak za  zajištění   některých  údržbářských prací, které provádějí i za pomoci rodinných příslušníků a rodičů žáků   - občanům, kteří pomáhají zajišťovat udržovací a úklidové práce v obci a nakonec všem spoluobčanům, kteří jakkoliv pomáhají  udržovat naši vesničku čistou a upravenou.


      Ve čtvrtek 24. září 2010  se konala v salonku chaty Polanka valná hromada  zástupců  obcí, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale /SOTM/. Předseda SOTM Ing. Martin Novák  zhodnotil  uplynulých 10 let a přiblížil akce, které se realizovaly    -   jako hlavní vyzvedl  postavení 3 rozhleden a pravidelné uskutečňování AUTHOR CYKLO MAŠTALE-
v letošním roce již desáté.
      Proto, že pan Ing. M. Novák chce končit jako předseda SOTM,  za členské obce mu poděkoval František Bartoš - starosta obce Poříčí,  za dlouholetou odvedenou práci pro celé  sdružení obcí, vyzvedl také jeho podíl na šíření dobrého jména Toulovcových Maštalí do známosti širokého okolí.
                                                                                               foto starostka obce
766_-obec 050.jpg
767_-obec 052.jpg
768_-obec 053.jpg
769_-obec 054.jpg
774_prapor 021.jpg
771_-obec 042.jpg
772_otevreni cp. 40 2.jpg
775_prapor 034.jpg
776_prapor 038.jpg
777_prapor 083.jpg
778_prapor 086.jpg
779_prapor 092.jpg
780_obec- 150.jpg
781_chodniky - 23.7.jpg
782_P1050974.jpg
783_skola 130.jpg
784_skola 066.jpg
789_rekonstrukce cp.40 075.jpg
790_2006-08 (VIII)-komunikace Kutrin 012.jpg
791_2006-08 (VIII)-komunikace Kutrin 013.jpg
805_akcez4_small.JPG
800_akcezc1_small.JPG
799_akcez6.JPG
809_cyklozavody -cerven 2008 025.jpg
813_DSCI0025.jpg
807_akcez2_small.JPG
808_akcez4_small.JPG
810_jarni uklid-jaro 2009 006.jpg
811_DUO JANA a IVAN 011.jpg
812_navsteva pana prezidenta 022.jpg

KOMUNITNÍ PLÁ|NOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NAŠI OBCI

 Komunitním plánováním sociálních služeb  se zabývala naše obec v rámci Svazku obcí AZASS Polička od konce roku 2001 / tehdy pod názvem Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské nemocnice/.
Od roku 2004 bylo projednáváno  komunitní plánování i v jednotlivých obcích svazku.

  Samotný "Komunitní plán sociálních služeb"  a schvalování komunitního plánu, respektive rozvoje sociálních služeb ve smyslu zákona 108/2006Sb. o sociálních službách se odehrává na platformě Svazku obcí AZASS.

  Aktualizace údajů " Komunitního plánu sociálních služeb" byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce Perálec dne 14. března 2007 za účasti ředitele  Svazku obcí AZASS Ing. Stráníka.

  Dále je naše obec zapojena v mikroregionu Litomyšlsko, kde rovněž společně projednáváme komunitní plánování  v sociálních službách.
  
Víme, že čím více informaci máme, tím více můžeme informovat naše spoluobčany a obyvatelé celého mikroregionu o dostupnosti a pomoci se orientovat v problematice sociálních služeb.
   Komunitní plánování pomáhá zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální pomoci  a přitom se vynakládají finanční prostředky jen na zřizování těch zařízení, které jsou pro občany regionu doopravdy potřebné.

   Komunitní plán a Plán rozvoje sociálních služeb celého Svazku obcí AZASS je občanům k nahlédnutí a seznámení na Obecním úřadu v Perálci.
764_Scan0006.jpg
765_Scan0007.jpg

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci

SVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU  bude proveden v naši obci dne 2.října 2010 - více viz. úřední deska OÚ
761_obec- 156.jpg
762_obec- 154.jpg
763_obec- 152.jpg

Zahájení školního roku 2010-2011

      Foto ze zahájení školního roku 2010 - 2011 v naší škole.
                                                                              Foto:starostka
752_zahajeni skolniho roku 2009 013.jpg
751_zahajeni skolniho roku 2009 002.jpg
745_zahajeni skolniho roku 2009 016.jpg
755_zahajeni skolniho roku 2009 010.jpg
756_zahajeni skolniho roku 2009 004.jpg
757_zahajeni skolniho roku 2009 003.jpg
758_zahajeni skolniho roku 2009.jpg
819_skola 003.jpg
820_zahajeni skolniho roku 2009 011.jpg

Koncertní vystoupení Duo Panacea-19.6.2010

   V sobotu 19.června 2010 se uskutečnilo  v místním sále  "Společenského a sportovního centra v Perálci" koncertní vystoupení "Duo  Panacea Jany a Ivana  Váškových" , s jejich  velmi dobrým kamarádem a výborným zpěvákem  dechové hudby " KRAJANKA "  panem Jiřím Škvárou.
   Tento program  obecní úřad připravil  hlavně pro spoluobčany, ale i další občany ze sousedních obcí, ale bohužel účast byla velmi slabá.
   Vystoupení se přítomným velmi líbilo,  bylo jak pro starší generaci,  tak pro mladé,  proložené veselými vtipy.
742_DUO JANA a IVAN 010.jpg
743_DUO JANA a IVAN 016.jpg
740_DUO JANA a IVAN 004.jpg
734_DUO JANA a IVAN 011.jpg
735_DUO JANA a IVAN 015.jpg
744_DUO JANA a IVAN 018.jpg
737_DUO JANA a IVAN 008.jpg
738_DUO JANA a IVAN 019.jpg
739_DUO JANA a IVAN 020.jpg

VÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH OBČÁNKU NAŠÍ OBCE

  V sobotu 12.června 2010 byli slavnostně přivítáni noví občánci naší obce -
                               
Matyáš ALBRECHT a Jan DVOŘÁK.
        

    
Rodinám přejeme hodně zdraví a hodně radosti nad dětskými úsměvy.

                                                                                               starostka obce
724_vitani obc.jpg
726_vitani obc.jpg
727_vitani obc.jpg
728_vitani obc.jpg
729_vitani obc.jpg
730_vitani obc.jpg

Koncertní vystoupení " DUO JANA a IVAN" s taneční zábavou

   Obecní úřad Perálec Vás srdečně zve  na koncertní vystoupení s taneční zábavou.

O hudbu a zpěv se postará "
DUO  JANA  A  IVAN"   a sólista dechové hudby  "KRAJANKA"  Jiří Škvára.

   Jiří Škvára je držitelem zlaté desky a je také častým hostem  televizních pořadů.

DUO - Jana Vášková a Ivan Váško oba vystudovali státní konzervatoř v Brně.


                                                         Na Vaši účast se těší  pořadatelé
723_Scan0003.gif

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a 29.5. 2010 v Perálci

  V obci Perálec  se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR  zúčastnilo   65% oprávněných voličů a odevzdáno bylo 132 platných hlasů pro následující strany:

   6.   Komunistická strana Čech a Moravy           26 hlasů
   9.   Česká strana soc. demokratická                20 hlasů
  26.  Občanská demokratická strana                  19 hlasů
   4.   Věci veřejné                                              17 hlasů
  17.
  KDU -ČSL                                                13 hlasů
  15.  TOP  09                                                    12 hlasů
  13.   Strana práv občanů  
Zemanovci                10 hlasů
  21.   Suverenita- blok Jany Bobošíkové               9 hlasů
         Ostatní strany                                             6 hlasů    
  
                                                                                       

                                                                                              foto:starostka
709_volby 16.10.jpg
710_volby 16.jpg
711_volby 16.jpg
712_volby 16.jpg
719_volby 16.jpg
718_volby 16.10.jpg
717_volby 16.jpg
721_volby 16.10.jpg

Dětské odpoledne -pálení čarodějnic

         Na  odpoledne 30.dubna 2010  bylo připraveno na dětském hřišti plno her  pro děti se sladkou odměnou.
Sraz čarodějnic  a všech  ostatních  byl před obecním úřadem ve 20.00 hod., kde  vydávání řidičského průkazu předcházely řidičské a letecké zkoušky.
         Následně odchod na místo pálení ohně, kde bylo   připraveno  ohniště  na  opékání špekáčků.
Za  účasti přihlížejících  spoluobčanů, dalších dětí a mládeže   byla  zapálena hranice, ale v letošním roce bez čarodějnice, jaksi se na ní pozapomnělo.   
  
699_carodejnice 2010 - hriste 022.jpg
698_carodejnice 2010 - hriste 017.jpg
694_carodejnice 2010 - hriste 010.jpg
700_carodejnice 2010 - hriste 036.jpg
701_carodejnice 2010 - hriste 043.jpg
702_carodejnice 2010 - hriste 044.jpg
703_carodejnice 2010 - hriste 053.jpg
704_carodejnice 2010 - hriste 063.jpg
705_carodejnice 2010 - hriste 066.jpg
706_carodejnice 2010 - hriste 067.jpg
707_carodejnice 2010 - hriste 071.jpg
708_carodejnice 2010 - hriste 081.jpg

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO a NEBEZPEČNÉHO ODPADU

   Svoz  velkoobjemového  a  nebezpečného  odpadu,  bude   v Perálci  i  v Kutříně
proveden  v sobotu dne  29.května  2010
  - další inf. - viz  úřední deska OÚ 

                                                                                                              starostka obce

VESELÉ VELIKONOCE


       Zastupitelstvo obce přeje všem návštěvníkům našich webových stránek příjemné  velikonoční svátky
 a dětem bohatou pomlázku.

                                                                            Za zastupitelstvo starostka obce
693_velikonoce-drkani 010.jpg
692_velikonoce-drkani 004.jpg
679_duben maly.jpg

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V roce 2010 bude prováděn svoz popelnic vždy ve středu v lichém týdnu.
                       / v roce 2009 byl sudý týden/
  První  svoz  ve středu 6. ledna 2010 a potom vždy po 14ti dnech ve středu.
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti