Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2008

Vánoční a novoroční přání pro návštěvníky našich webových stránek

Příjemné prožití  vánočních svátků a v novém roce  2009 pevné zdraví, radost , spokojenost, životní optimismus a  osobní i pracovní úspěchy  
      
                                   za zastupitelstvo obce        přeje    Milada Drahošová
                                                                                         starostka obce
                        

Mikuláš a čerti - Perálec 5.12.2008

   Tak také na paní starostku  přišel Mikuláš a čerti do kanceláře obecního úřadu a že prý, jestli  byla hodná?  Snad ANO.
490_obec 042mikulas.jpg

P O Z V Á N Í na ADVENTNÍ KONCERT

   Přijďte si naladit předvánoční náladu na již tradiční adventní koncert   /viz pozvánka/  do kostela v Perálci.

                                                                                                 M.Drahošová
485_koncert .jpg
484_koncert.jpg
483_Scan0002.jpg

FOTO, z besedy "NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU - Brazílie, Argentina,Bolívie,Peru"

 V pátek 28.11.2008 se konala v zasedací místnosti obecního úřadu v Perálci  beseda
s panem Milanem Pilným
.
  Co k  besedě říci -  obdivuhodný výklad znalostí,  s promítáním nám přítomným
  nedostupných krás, někde  i chudoby
, z navštívených výše uvedených zemí.488_besedy 00612.jpg
486_besedy 005.12jpg
489_besedy 010.12jpg

Společné hasičské námětové cvičení . SDH PERÁLEC a SDH ZDERAZ - sobota 15.11.2008

    V sobotu 15.listopadu 2008 v 15.00 hod. se konalo společné hasičské námětové cvičení  k prověření požární techniky  obou požárních sborů. Tato společná cvičení se konají střídavě v Perálci a ve Zderazi, aby v případě požáru
 v obci,  místní sbor  měl pro první zásah  prověřeny nejdříve přírodní vodní zdroje- vodní nádrže, než by se stříkačka napojila na vodovodní hydranty místního vodovodu a také do  jaké vzdálenosti je místní požární technika  schopna vodu vytlačit.
    Výsledek byl nad očekávání příznivý a velmi kladně hodnocen oběma sbory.
                                                                                       Milada Drahošová
                                                                                starostka obce a členka SDH
   
408_sdh 1.jpg
410_sdh12.jpg
420_sdh13.jpg
421_sdh14.jpg
459_sdh15.jpg
460_sdh16.jpg
466_sdh18.jpg
482_sdh20.jpg
467_sdh22.jpg

Přiblížíme Vám postup prací na rekonstrukci obecní budovy

viz foto starostky
404_rekonstrukce cp. 1 jpg
403_rekonstrukce cp. 0 jpg
393_rekonstrukce cp. 00 jpg
405_rekonstrukce cp. 2 jpg
406_rekonstrukce cp. 3 jpg

Otvírání nové školní zahrady

  Ve středu 5.listopadu 2008 se uskutečnilo  slavnostní otevření školní zahrady  za vysoké účasti rodičů, zastupitelů obce a dalších příznivců.    Jak už jsme dříve informovali návštěvníky našich webových stránek, projekt na obnovu zahrady byl pod názvem "Pracujeme na zahradě jako pilné včelky".
   Školáci i školáčci předvedli svůj velmi pěkný program o  životě včel formou básniček a písniček, všichni oblečeni  ve žlutých tričkách se včeličkou, které vytvořila  paní učitelka Vacková.
   Zastupitelstvo obce podporovalo a oceňuje tuto aktivitu a děkuje dětem, učitelskému sboru, rodičům i sponzorům, kteří přispěli  ať už finanční částkou, materiálem nebo jinou pomocí, na společně vytvořené bezpečné a příjemné prostředí pro naše děti.

                                                                                          starostka obce
388_skola 066.jpg
389_skola 067.jpg
390_skola 069.jpg
391_skola 071.jpg
392_skola 073.jpg

BESEDA s promítáním diapozitivů Milana Pilného - P o z v á n k a

Obecní úřad v Perálci zve na, v naši obci již tradičně oblíbenou   besedu s panem Milanem Pilným . viz pozvánka
385_Scan0003.jpg
387_Scan0001.jpg

Budování školní zahrady před dokončením

   "Pracujeme na zahradě jako pilné včelky".

     viz  foto starostky
375_skola 039.jpg
376_skola 042.jpg
377_skola 044.jpg
378_skola 046.jpg
379_skola 050.jpg
380_skola 055.jpg
381_skola 056.jpg
384_skola 062.jpg
383_skola 064.jpg

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

  Obec Perálec -   ze 195 zapsaných voličů odvolilo 80 voličů, což je 41 %  -  odevzdáno bylo 79 platných hlasů pro následující strany:

  - Česká strana sociálně demokratická                               24 hlasů
  - Koalice pro Pardubický kraj                                            17 hlasů
  - Komunistická strana Čech a Moravy                                15 hlasů
  - Občanská demokratická strana                                       13 hlasů
  - Nezávislí starostové pro kraj                                              5 hlasů
  - Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdravotnictví            2 hlasy

    Strana drobných živnostníků a podnikatelů,   Strana zelených  a Strana důstojného života po 1 hlase.

                               Od okrskové volební komise převzala:  Milada Drahošová-starostka
371_volby 16.10. 005.jpg
372_volby 16.10. 003.jpg
373_volby 16.10. 007.jpg
374_volby 16.10. 009.jpg

Na školní zahradě se opět pracovalo

  V úterý 7.října 2008 se sešli rodiče i zástupci obce na jedné ze závěrečných pracovních akcí budování  školní zahrady. Upravovala se dopadová plocha herního zařízení, plotové sloupky byly opatřeny novým nátěrem, připraven je i prostor pro nové pískoviště. Sešlo se nás tentokrát opravdu hodně.  Všem pomocníkům děkujeme.
                                                                                           
Pedagogové ZŠ a MŠ
369_DSC07262.jpg
368_DSC07261.jpg
370_DSC07267.jpg

Blíží se konec platnosti občanských průkazů, vydaných do 31.12.2003

Platnost  občanských  průkazů  vydaných  do  31.12.2003  /bez strojově čitelných údajů- růžové/  končí k 31.12.2008.
       Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka -  občanské průkazy ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti
"bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení"  zůstávají nadále v platnosti.
      Nenechávejte výměnu občanských průkazů až na poslední chvíli, t.j. na listopad 2008.
                                                                                                                    starostka obce

Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu v Perálci

    Svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 25.října 2008 následovně:
        9.00  hod.     Kutřín
        9.15  hod.     Perálec před Kulhavými
        9.30  hod.     u  obecního úřadu
        9.45  hod.     před Petříčkovými
      10.00  hod.     u Brichtových
      10.15  hod.     na křižovatce pod hospodou
V určenou dobu dovezte odpad ke svozovému vozidlu a předejte pracovníkům technických služeb.    

Září je čas kopání brambor

ZDERAZ, zemědělské družstvo Zderaz pomalu končí sklizeň brambor. V Perálci v hale bramborárny, nebo i pod širým nebem se brambory třídí prodávají a uskladňují.
    Obecní úřad přeje našemu zemědělskému družstvu hodně úspěchů v náročné práci  v zemědělské výrobě a větší podporu od státu do zemědělství.
                                                                                                  starostka obce
366_druzstvo 005.jpg
367_druzstvo 001.jpg

SETKÁNÍ STAROSTEK PARDUBICKÉHO KRAJE

   Ve čtvrtek 18.září 2008 se uskutečnilo v sále Tylova domu v Poličce,setkání starostek Pardubického kraje.
Setkání se zúčastnila  celá rada Pardubického kraje.
   Přítomné přivítal starosta Poličky pan Jaroslav Martinů. Starostky si prohlédly město Poličku - radnici, muzeum a městské hradby a další.
   Po posezení při obědě a výměně zkušeností,  bylo setkání zakončeno módní přehlídkou. /viz foto/.
                                                                               starostka obce
                           
 
356_setkani starostek Pk-18.9.2008-Policka 008.jpg
355_setkani starostek Pk-18.9.2008-Policka 005.jpg
354_setkani starostek Pk-18.9.2008-Policka 004.jpg
340_setkani starostek Pk-18.9.2008-Policka 003.jpg
357_setkani starostek Pk-18.9.2008-Policka 011.jpg
358_setkani starostek Pk-038.jpg
360_02setkani starostek Pk-033.jpg

Postup prací na rekonstrukci obecní budovy

Fotodokumentace ze stavby  "Společenské a sportovní centrum v Perálci" - 1. kontrolní den - 5. září 2008.
339_rekonstrukce cp. 40 028.jpg
338_rekonstrukce cp. 40 015.jpg
320_rekonstrukce cp. 40 021.jpg

Zahájení nového školního roku v Základní škole v Perálci

  Děti základní školy, hlavně 7. prvňáčků i rodiče přivítala zastupující ředitelka školy Mgr. Jana Vosmeková.
Přivítala a představila nově nastupující  pedagogy, sl. Bc. Janu Schejbalovou a Jiřího Peňáze.

  Pozdravit všechny přišla, tak jako každý rok starostka obce p.Milada Drahošová. Popřála dětem mimo jiného, aby se jim ve škole líbilo, aby to byl pro ně rok šťastný a celému učitelskému sboru, aby se jim náročná práce s dětmi dařila, hodně zdraví a síly a někdy i pevných nervů a  dobrou pohodu,  neb to je předpoklad dobré práce ve škole.
316_skola-1.9.2008 007.jpg
311_skola  1.9.2008 004.jpg
317_skola 1.9.2008 009.jpg
318_skola 1.9.2008 017.jpg
319_skola 1.9.2008 021.jpg

Zahájení prací na rekonstrukci budovy čp. 40 na "Společenské a sportovní centrum v Perálci"

     Firma PÁSEK s.r.o. Polička, která byla vybrána na základě výběrového řízení, zahájila v pondělí 18.8.2008 práce na rekonstrukci  obecní budovy.
         Po čtyřletém úsilí měla naše obec štěstí  a byla vybrána  pro dotaci z evropských fondů, konkrétně z Programu rozvoje venkova a tak mohly být práce zahájeny. O průběhu budeme návštěvníky našich webových stránek informovat.

starostka obce

309_rekonstrukce029.jpg
310_rekonstrukce034.jpg

Poznávací zájezd na POLDR do Lichkova

V pátek 1. srpna 2008 byl proveden zájezd na starší vystavěný suchý POLDR do Lichkova u Králík.

Znaši obce se zůčastnili:

 • Milada Drahošová - starostka
 • František Staněk - místostarosta
 • Ing. Jaroslav Milián - předseda sdružení
 • Jaroslav Milián st.
 • Libor Gregor
 • Miroslav Drahoš

a dále se zůčastnili:

 • Ing. Jana Hroudová - Krajský úřad Pard. kraje
 • Ing. Petr Šilar - radní Pard. kraje
 • Ing. Václav Jirásek - ředitel správy Povodí Labe
 • Vladek Šlezingr - vedoucí ZVHS Ústí n. Orilcí

Hlavním tématem setkání byla prohlídka a vysvětlení funkce ochraných hrází proti povodním, zvaných POLDR, který je plánován vystavět v modernějším provedení i pod Kutřínem.

Milada Drahošová - starostka

304_poldr011.jpg
305_poldr015.jpg
306_poldr019.jpg
307_poldr023.jpg

Následky vichřice ...

Také přes naši obec se ve středu kolem 20,00 hod. přehnala prudký vítr se silným deštěm. Následky vichřice jsou zachyceny na snímcích starostky obce.


starostka obce

301_foto_07.jpg
300_foto_06.jpg
299_foto_05.jpg
298_foto_04.jpg
297_foto_03.jpg
302_foto_08.jpg
303_foto_09.jpg

Nová výsadba u pomníku padlých ...

 V polovině měsíce května jsme v Perálci provedli novou výsadba u pomníku padlým.


starostka obce

296_foto_14.jpg
295_foto_13.jpg
279_foto_12.jpg

Pálení Čarodějnic - vítání jara ...

Průběh čarodějnic v naši malé obci.

Odpoledne se uskutečnily na místním hřišti hry pro děti. Potom následovalo vydávání řidičského oprávnění pro místní čarodějnice, opékání buřtů a nakonec upálení čarodějnice, jak ukazují naše snímky
 

starostka obce

278_foto_07.jpg
277_foto_06.jpg
276_foto_05.jpg
275_foto_04.jpg
274_foto_03.jpg
273_foto_02.jpg
272_foto_01.jpg

vítání občánků ...

V sobotu 5.dubna 2008 se uskutečnilo vítání občanků.

Přivítáni byli: Patrik Kalina, Aleš Mrviš a Adam Štrumfa.


Nejmladším občánkům naši obce přejeme, aby vyrůstali ve zdraví a síle pro radost rodičů, ať je doprovází celým životem láska k rodičům, dobrým lidem, přírodě a naší rodné vlasti.


starostka obce

238_foto_04.jpg
236_foto_02.jpg
237_foto_03.jpg
239_foto_05.jpg
240_foto_06.jpg

Prohlídka obecní knihovny ...

V úterý 1.dubna 2008 vedoucí obecní knihovny pani Ivona Holanová pozvala děti Mateřské školy
v Perálci k prohlídce obecní knihovny - viz foto starostky.

 


starostka obce

242_foto_01.jpg
243_foto_02.jpg
244_foto_03.jpg

Beseda s diapozitivy - evropská hlavní města ...

Obecní úřad v Perálci a Milan Pilný srdečně zvou na

BESEDU S DIAPOZITIVY
EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA


Beseda se koná v pátek, 21. 3. 2008 v 19 hodin,
v zasedací místnosti obecního úřadu v Perálci.
Uvidíte obrázky ze třiceti hlavních měst evropského kontinentu.


starostka obce

245_atheny_01.jpg
246_londyn_01.jpg

Významné životní jubileum ...

Dne 31.března 2008 oslavila své významné životní jubileum paní starostka Milada Drahošová. Jestli se Vám podaří spočítat růže, dozvíte se kolikáté.

   Paní starostce přišli popřát všichni členové zastupitelstva včetně zástupců místních hasičů , členského výboru Jednoty SD i zástupci zastupitelstva obce  sousední obce Zderaz.


webmaster

241_foto_01.jpg
897_oslava 70.jpg
898_oslava 70-5.jpg
905_oslava 70.jpg
904_oslava 70-12.jpg
901_oslava 70.jpg
907_oslava 70-1.jpg
908_oslava 70-4.jpg
909_oslava - 2.jpg

Vystoupení populární dvojice EVY a VAŠKA ...

Perálec - pátek 25.ledna 2008

V obecním sále se konalo vystoupení populární dvojice EVY a VAŠKA. Účastníci si v příjemném prostředí vyprodaného sálu zatančili a zazpívali spolu s EVOU a VAŠKEM. Romantické melodie byly prostřídány veselými písněmi a zpívalo se a hrálo i na přání. Na tvářích účastníků bylo vidět, že jsou spokojeni. Škoda jen, že to tak rychle uteklo.

starostka obce

 

A jak se Evě a Vaškovi u nás líbilo?


E-mail - poděkování ze strany obce:

 

Dobrý den pani EVO a pane VAŠKU.

Chci Vám jménem přítomných účastníků na Vašem vystoupení v pátek 25.ledna 2008 v Perálci ještě jednou poděkovat za milé a příjemné vystoupení a za navodění příjemné atmosféry v našem obecním sále. Když jsem se podívala na vaše webové stránky a viděla jsem, že vystupujete většinou ve velkých městech a sálech, tak jsem měla obavy, zda budete u nás v malém sále spokojeni,ale doufám že se Vám u nás také líbilo, jako Vy nám. Spoluobčané říkají pozveme je zas. Škoda jen, že to tak rychle uteklo.
Posílám jen jedno foto, myslím že pan Kraus nafotil dostatek pěkných záběrů z vydařeného pátečního večera.

Děkuje a hodně profesních úspěchů přeje starostka jedné malé vesničky PERÁLEC


E-mail - poděkování ze strany Evy a Vaška:


Paní Starostko dobrý den,
děkuji za vaše milá slova, bylo nám u vás hezky a vzorně jste se o nás starali.
Vašek byl jako v "Jiříkově vidění" když jsme k vám do obce přijeli.
Tak čisto a pořádek, lidé nám říkali, že je to vaše zásluha.
Tak saze někdy ahoj EVA

247_eva_vasek_003.jpg
248_eva_vasek_004.jpg
249_eva_vasek_006.jpg
250_eva_vasek_010.jpg
251_eva_vasek_011.jpg
252_eva_vasek_015.jpg
253_eva_vasek_018.jpg
254_P1050897.jpg
255_P1050904.jpg
256_P1050906.jpg
257_P1050933.jpg
258_P1050936.jpg
259_P1050939.jpg
260_P1050952.jpg
261_P1050953.jpg
262_P1050954.jpg
263_P1050955.jpg
264_P1050964.jpg
265_P1050967.jpg
266_P1050968.jpg
267_P1050971.jpg
268_P1050973.jpg
269_P1050975.jpg
270_P1050976.jpg
271_P1050977.jpg
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti