Obec Perálec

Přejít na obsah
Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210
e-mail: info@peralec.cz
Obecní úřad
O obci
Škola
Hasiči
Kontakt

Obec Perálec
539 44 Perálec 24
tel.: +420 469 321 210

mobil: 724 180 911

dat.schránka:  ID s4ib3gn
e-mail: info@peralec.cz

----------------------------------------

Kultura a akce v obci

2012

Pozvánka na ADVENTNÍ KONCERT - neděle 16.prosince v 16.00 hod.

Obecní úřad Perálec a Farní úřad  církve římsko katolické v Proseči, srdečně zvou na  již  6. ADVENTNÍ KONCERT,  s pěveckým sborem SLAVOJ Chrudim, sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou za varhanního doprovodu Petra Hostinského.
   Koncert  se uskuteční v neděli 16.prosince 2012 v 16.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Perálci - vstupné dobrovolné.
 

   Adventní koncert se koná v našem kostele již od roku 2006, mimo roku 2011.

                                            viz foto z prosince 2012
1191_adventni koncert-16.12 - 1.jpg
1192_adventni koncert-16.12-2.jpg
1193_adventni koncert-16.12-3.jpg
1194_adventni koncert-16.12-4.jpg
1195_adventni koncert-16.1-5.jpg
1196_adventni koncert-16.12-6.jpg

Instalace krbových kamen v naší hospodě

Z úsporných důvodů,  snížení nákladů na vytápění, byly v měsíci říjnu instalovány do naší hospůdky krbová kamna.
                                                                                                        viz foto starostky
       
1249_hospoda 002.jpg
1250_hospoda 004.jpg
1251_hospoda 007.jpg
1252_hospoda 008.jpg
1253_hospoda 003.jpg
1254_hospoda 001.jpg

Technologie na snížení dusičnanů v pitné vodě

V roce 2012,  za pomocí finanční dotace z Pardubického kraje, obec prostřednictvím firmy Ekomonitor Chrudim-Píšťovy,  instalovala  v čerpací stanici vodovodu Perálec,  technologii na snížení dusičnanů v pitné vodě pro zásobování obyvatel obce. Technologii i chod čerpací stanice obsluhuje Miroslav Drahoš.
 

                                                                                                                   - viz  foto starostky.
1208_cerpacka 023.jpg
1204_cerpacka 024.jpg
1205_cerpacka 030.jpg
1206_cerpacka 030.jpg
1207_cerpacka 033.jpg
1209_cerpacka 016.jpg

Údržba budov v obci v roce 2012

V roce 2012, v rámci  částečné finanční  dotace Pardubického kraje z Programu obnovy venkova, byla dokončena výměna oken v budově školy s výměnou  vchodových dveří jak do mateřské tak do základní školy.
  Současně byla provedena výměna dřevěných vrat u hasičské zbrojnice,  za plastové s dálkovým ovládáním  a výměna okna u čekárny v Kutříně.
1255_hasici 044.jpg
1256_hasici 060.jpg
1257_hasici 064.jpg
1258_hasici 064.jpg
1259_hasici 068.jpg
1260_obec 186.jpg
1261_skola 023.jpg
1262_skola 040.jpg
1263_skola 031.jpg
1264_skola 034.jpg

Probíhá oprava vodní nádrže

        V měsíci říjnu byla zahájena oprava vodní nádrže na dolní části obce,
        která už se z havarijních důvodů nedala odkládat.
                                                                             - viz foto
1172_oprava vodni nadrze 001.jpg
1183_oprava vodni nadrze 012.jpg
1174_oprava vodni nadrze 013.jpg
1175_oprava vodni nadrze 023.jpg
1176_oprava vodni nadrze 028.jpg
1177_oprava vodni nadrze 033.jpg
1178_oprava vodni nadrze 043.jpg
1179_oprava vodni nadrze 048.jpg
1180_oprava vodni nadrze 032.jpg
1181_oprava vodni nadrze 052.jpg
1182_oprava vodni nadrze 063.jpg
1190_oprava vodni nadrze 068.jpg

Krásy podzimu v naší obci v měsíci říjnu

viz  foto
1169_-kaceni stromu 211.jpg
1170_-kaceni stromu 208.jpg
1171_-kaceni stromu 207.jpg

Foto z kácení lip u kostela sv.Jana Křtitele v Perálci

V sobotu 20.října 2012 bylo z  důvodů bezpečnosti občanů a  přilehlých rodinných domů, zahájeno kácení lip u římskokatolického kostela sv.Jana Křtitele v Perálci.  Viz foto starostky
1151_-kaceni stromu 158.jpg
1152_-kaceni stromu 136.jpg
1153_-kaceni stromu 149.jpg
1154_-kaceni stromu 159.jpg
1155_-kaceni stromu 161.jpg
1156_-kaceni stromu 165.jpg
1157_-kaceni stromu 172.jpg
1158_-kaceni stromu 174.jpg
1159_-kaceni stromu 182.jpg
1166_-kaceni stromu 203.jpg
1161_-kaceni stromu 186.jpg
1162_-kaceni stromu 197.jpg
1163_-kaceni stromu 199.jpg
1168_-kaceni stromu 184.jpg
1167_-kaceni stromu 213.jpg

II.kolo voleb do Senátu PČR

  V naší obci se z celkového počtu voličů 203, zúčastnilo voleb 41, což představuje 20% účast.
 
Platných hlasů bylo odevzdáno                         39,
z nichž pro:  JUDr. Zuzku  Bebarovou Rujbrovou bylo odevzdáno  16 hlasů
         a pro  Mgr. Radko Martínka                                                    23 hlasů
 
                                            Za okrskovou volební komisi M.Drahošová

Volby do Senátu PČR a do Pardubického kraje v naší obci.

 Výsledky voleb:
- celkový počet voličů v obci              203
- voleb se zúčastnilo  - voličů              99  což je  48%

- Volby do  Senátu PČR:
 
-
platných hlasů  86  - JUDr Zuzka Bebarová-Rojbrová za KSČM        24 hlasů
                              - Stanislav Vodička -Strana soukromníků             2 hlasy
                              - Mgr.Hana Štěpánová- Starostové a nezávislí      7 hlasů
                              - MUDr Herald Čadílek    za ODS                      11 hlasů
                              - Vojtěch Stříteský - KDU-ČSL                          19 hlasů
                              - Mgr.Radko Martínek - ČSSD                           23 hlasů

 - Volby do Pardubického kraje - / uvádíme jen  strany s větším počtem hlasů/

   -
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                   8 hlasů    
   - Komunistická strana Čech a Moravy              22 hlasů
   - Koalice pro Pardubický kraj                          21 hlasů
   - Česká strana sociálně demokratická             10 hlasů
   - TOP 09 a Starostové pro Pk                           6 hlasů
   - ODS                                                             3 hlasy
   - Česká pirátská strana                                    5 hlasů     -  počet platných odevzdaných hlasů  89

          

      Při těchto volbách bylo v naší obci 9 voličů, kteří šli  volit poprvé po dosažení 18let, z nichž se zúčastnilo voleb  8, a jak je u nás v obci tradicí jsou ve volební místnosti přivítáni předsedou okrskové volební komise kytičkou.
 Rovněž první volič je uvítán kytičkou
                                                       - viz foto
1134_volby do senatu a pk-12.a13.10-1.jpg
1135_volby do senatu a pk-12.a13.10-9.jpg
1136_volby do senatu a pk-12.a13.10-10.jpg
1140_volby do senatu a pk-12.a13.10-5.jpg
1138_volby do senatu a pk-12.a13.10-2.jpg
1139_volby do senatu a pk-12.a13.10-4.jpg
1141_volby do senatu a pk-12.a13.10-6.jpg
1142_volby do senatu a pk-12.a13.10-7.jpg
1148_volby do senatu a pk-12.a13.10-15.jpg
1144_volby do senatu a pk-12.a13.10-8.jpg
1146_volby do senatu 11.jpg
1147_volby do senatu a pk-12.a13.10-13.jpg
1149_volby do senatu a pk-12.a13.10-17.jpg
1150_volby do senatu a pk-12.a13.10-16.jpg

Pronájem nebytových prostor pro provoz pohostinství

  OBEC PERÁLEC NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY  PRO PROVOZ
 POHOSTINSTVÍ  V ČP. 40 V PERÁLCI
  OD 1.LISTOPADU 2012 . VIZ ÚŘEDNÍ DESKA

Baletní taneční skupina dětí z Prahy - 18.srpna 2012

  Po celý týden v srpnu,  nacvičoval  dětský taneční baletní soubor z PRAHY v místním sále v Perálci latinsko-americké tance.
     
  Z jejich závěrečného veřejného vystoupení Vám přinášíme několik snímků.

    Po vystoupení se konala soutěž, kde porota  / v porotě byla i starostka obce/ udělovala jednotlivým  tanečním dvojicím  body  -  byly vyhodnoceny a odměněny 3 nejlepší páry.  Po dobu vystoupení byly tančící páry povzbuzovány přítomným publikem. Vystoupení  bylo velmi pěkné.
1126_tanecni skupiny z Prahy 004.jpg
1127_tanecni skupiny z Prahy 009.jpg
1128_tanecni skupiny z Prahy 011.jpg
1129_tanecni skupiny z Prahy 013.jpg
1130_tanecni skupiny z Prahy 017.jpg
1131_tanecni skupiny z Prahy 019.jpg
1132_tanecni skupiny z Prahy 021.jpg
1133_tanecni skupiny z Prahy 023.jpg

Slavnostní vítání občánků - sobota 16.6.2012

     V sobotu 16.června 2012 se na Obecním úřadě v Perálci konalo slavnostní uvítání nejmladších občánků obce.
     Obřad,  za kulturní komisi  zahájila paní Bc.Libuše Špičáková  a následovalo  vystoupení dětí z naší školy, které  přišly přivítat  naše  občánky.
Poté  členu zastupitelstva panu Fr. Abrahamovi  byla představena všechna tři miminka - Anička, Evelínka a Vojtíšek a jejich rodiče.
     Ten ve svém projevu popřál dětem hlavně zdraví, aby byly šťastné, aby milovaly své táty a maminky, aby šťastně vykročily do života, který je teprve čeká.  Rodičům, aby se jim výchova dětí dařila,  aby vyrůstaly ve zdraví a síle pro jejich radost.
     Na závěr byly  předány  rodičům pro děti  " Pamětní listy " s malým  dárečkem,  růže maminkám a popřát všem přišla  s růží  i paní starostka.
            
                            Vítám Tě mezi nás, poupátko něžné,
                            dnes ráda bych Ti dala do vínku povahu milou, svědomí  sněžné,
                            správného tátu a šťastnou maminku.
          
                                   
1093_vitani - 16.6.jpg
1095_vitani - 16.6.jpg
1099_vitani - 16.6.jpg
1096_vitani - 16.6.jpg
1100_vitani - 16.6.jpg
1101_vitani - 16.6.jpg
1102_vitani - 16.6.jpg
1103_vitani - 16.6.jpg
1104_vitani - 16.6.jpg
1105_vitani - 16.6.jpg
1118_vitani - 16.6.jpg
1107_vitani - 16.6.jpg
1109_vitani - 16.6.jpg
1110_vitani - 16.6.jpg
1111_vitani - 16.6.jpg
1112_vitani - 16.6.jpg
1113_vitani - 16.6.jpg
1114_vitani - 16.6.jpg
1115_vitani - 16.6.jpg
1116_vitani - 16.6.jpg
1117_vitani - 16.6.jpg
1119_vitani - 16.6.jpg
1120_vitani - 16.6.jpg
1121_vitani - 16.6.jpg
1122_vitani - 16.6.jpg
1125_vitani - 16.6.jpg
1124_vitani - 16.6.jpg

Frézování pařezů

      Ve středu 24.května 2012 byly objednanou firmou vyfrézovány pařezy po skácených jasanech " Na Farářství" a lipách,  "  Na Kopečku"  a   v Kutříně,  aby v příštím roce mohla být provedena nová výsadba.
1090_-kaceni stromu 130.jpg
1091_-kaceni stromu 132.jpg
1092_-kaceni stromu 133.jpg

PERÁLECKÉ ČARODĚJNICE

       V letošním roce přiletělo na čarodějnický rej méně čarodějnic,  než jiná léta.
Slet je tradičně před obecním úřadem, kde  po složení řidičských zkoušek obdrží čarodějné a strašidelné bytosti řidičské průkazy a následně je odlet na místo upálení.
      Před zapálením ohně, bylo  pro všechny zúčastněné děti, již  tradičně  připraveno opékání buřtů. Počasí se vydařilo, děti se vyřádily, hasiči si zacvičili nu a potom  dospěláci hurá do místní hospůdky na pivo..
1080_carodejnice 2012 010.jpg
1079_carodejnice 2012 005.jpg
1076_carodejnice 2012 004.jpg
1081_carodejnice 2012 013.jpg
1082_carodejnice 2012 016.jpg
1083_carodejnice 2012 017.jpg
1084_carodejnice 2012 021.jpg
1085_carodejnice 2012 024.jpg
1086_carodejnice 2012 026.jpg
1087_carodejnice 2012 031.jpg
1088_carodejnice 2012 020.jpg
1089_carodejnice 2012 030.jpg

Kácení lip " Na Kopečku" a jasanů " Na Farářství"

    V sobotu 31. března 2012  za nepříznivého větrného počasí bylo  dokončeno kácení  zbytku  lip "Na Kopečku", kde budou po vyfrézování pařezů vysazeny lípy nové, menšího - hlavně nižšího vzrůstu.

    Týž den bylo "Na Farářství dokončeno skácení 5 ks jasanů, kde taktéž po vyfrézování pařezů budou vysázeny stromky nové - javor mléčný.

                                                                                           starostka obce
1060_-kaceni stromu 089.jpg
1066_-kaceni stromu 096.jpg
1050_-kaceni stromu 084.jpg
1063_-kaceni stromu 092.jpg
1067_-kaceni stromu 099.jpg
1068_-kaceni stromu 102.jpg
1069_-kaceni stromu 103.jpg
1070_-kaceni stromu 108.jpg
1071_-kaceni stromu 109.jpg
1072_-kaceni stromu 117.jpg
1073_-kaceni stromu 121.jpg
1075_-kaceni stromu 126.jpg

Foto z dětského karnevalu

    Sobotní  odpoledne 18.února  bylo skutečně  plné  her, soutěží a další zábavy.
Děti  si to   pěkně   užily a dospělí byli spokojeni, jak se děti v pěkném prostředí  vydováděly.
                                                           Děkujeme pořadatelům.
1036_2012 _unor-18-8.jpg
1039_2012 _unor-8.jpg
1017_2012 _unor-18-11.jpg
1025_2012_unor_18-2.jpg
1023_2012 _unor-18-17.jpg
1022_2012 _unor-18-15.jpg
1026_2012_unor_18-4.jpg
1028_2012_unor_18-5.jpg
1042_2012 _unor-18-10.jpg
1030_2012_unor_18-7.jpg
1031_2012_unor_18 -1.jpg
1043_karneval 2012 038.jpg
1045_karneval 2012 030.jpg
1046_karneval 2012 011.jpg
1047_karneval 2012 021.jpg

Pozvánka na dětský karneval

Společenství dětí a Obecní úřad Perálec, Vás srdečně zvou na  dětský karneval - zimní rej masek.

                       KDY:  V SOBOTU  18. února 2012  ve 14.00 hod.
                       KDE:  v obecním sále v Perálci

                                     V masce vítáni i dospělí.           Těšíme se na Vás.
Aktuálně z obce

19. července 2020

Kam k zubaři o víkendech najdete  z d...

8. července 2020

Vážení spoluobčané a návštěvníci našich webových stránek.    V úterý...

15. června 2020

Nedělní přívalový déšť se projevil  přívalem vody z polí, z kukuřice  nad...

15. června 2020

JÍZDNÍ ŘÁDY  Z D E...

21. května 2020

Od 15.června do 12. října 2020 bude vedena přes naší obec oboustranná objízdná trasa...
Aktuálně ze školy

10. května 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERÁLCI BUDE OBNOVEN OD PONDĚLÍ 11.května 2020. RODIČE...

14. září 2019

 Po prázdninách  se děti vrátily do  mateřské školy, kde byla  mimo...

24. srpna 2019

Na přiložených snímcích uvidíte koníka VALDU s dětmi a rodiči místní školy a...

30. května 2018

NEMŮŽEM JEN SEDĚT, HEJBEJTE SE S NÁMI - takové bylo pozvání na  23.květn 2018 ...

4. září 2017

Skončilo prázdninové lenošení a nastala doba učení a časnějšího vstávání.. V...
Aktuálně z SDH

17. srpna 2019

...

25. srpna 2016

Sbor dobrovolných hasičů v Perálci si  Vás dovoluje  pozvat na soutěž v...

30. července 2016

   Sbor dobrovolných hasičů v Perálci,uspořádal v sobotu 30.července 2016 na...

14. května 2016

   V sobotu 14.května 2016 se naše družstvo zúčastnilo OKRSKOVÉ SOUTĚŽE V...

2. září 2015

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Perálec  pořádají v sobotu 19.září...
0bce a města v okolí
Mikroregiony
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2013 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti